บริการของเรา

โปรแกรมขนส่ง
TMS & Optimization

รองรับทุกรูปแบบ การขนส่งโดยมีเทคโนโลยีเสริมมากมาย เพื่อสร้างมาตรฐานและโอกาสกับลูกค้าใหม่​

โปรแกรมคลังสินค้า
Warehouse

เพื่อให้ความวุ่นวายในคลังสินค้า เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับการต่อยอดกับระบบต่างๆ

โปรแกรมงานผลิต
Manufacturing

เริ่มต้นการควบคุมคุณภาพและจำนวนการผลิต ด้วยระบบที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์เสริม
Add on device

อุปกรณ์จีพีเอสและกล้องออนไลน์สำหรับตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ รองรับมาตรฐานกรมขนส่งทางบก

โปรแกรมขนส่ง TMS & Optimization

โปรแกรมขนส่ง TMS โดยตัวระบบจะรองรับกิจกรรมของงานขนส่งตั้งแต่การวางแผนเส้นทางเดินรถอัตโนมัติ (Single drop และ Multi drop) ติดตามสถานะแบบ Real-time ตลอดจนระบบรวางบิล เก็บเงินแบบขนส่ง รวมถึงฟังก์ชั่นควบคุมใบขนส่ง TMS : Delivery Slip เพื่อลดปัญหาการวางบิลล่าช้า โดยจะมีข้อมูลที่สรุปทั้งแบบรายวัน “เพื่อใช้นำส่งให้ลูกค้า” รายเดือน “เพื่อใช้ในการวิเคราะห์” เพิ่มศักยภาพของบริษัท ทั้งงาน Operation และงานต้นทุน-กำไร ตลอดจนการควบคุมน้ำมัน
อีกทั้งทางบริษัทยังพัฒนาฟังก์ชั่นจีพีเอสไว้ใน Application เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ หรือใช้สำหรับรถร่วมบริการที่ไม่สะดวกในการติดตั้ง แต่ยังคงมาตรฐานได้เหมือนรถบริษัท

โปรแกรมคลังสินค้า
Warehouse

โปรแกรมคลังสินค้า WMS

โปรแกรมคลังสินค้า WMS โดยตัวระบบจะรองรับกิจกรรมของงานคลังสินค้าตั้งแต่การวางแผนรับสินค้าเข้า การรับสินค้าเข้า การปริ้นเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ด้วยคำแนะนำจากระบบ และดำเนินกิจกรรมภายในคลังด้วย Application My Store และเมื่อมีคำสั่งจ่ายสินค้าออกก็รองรับการจ่ายสินค้าด้วยระบบ “มาก่อนจ่ายออกก่อน” อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่พัฒนาพิเศษคือการเช็คสต็อก แบบกำหนดเอง เพื่อลดเวลาการทำงานแต่ยังคงประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นประจำ เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องของจำนวนสินค้า และ คุณภาพสินค้าที่ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

โปรแกรมงานผลิต
Manufacturing

โปรแกรมงานผลิต Manufacturing

ระบบช่วยบริหารงานผลิตในโรงงาน MF โดยตัวระบบจะรองรับกิจกรรมของการผลิต ตั้งแต่การวางแผนผลิตสินค้าและจำนวนที่จะผลิต โดยระบบจะถูกตั้งค่าให้แบ่งงานไปตามทีมที่เกี่ยวข้อง สำหรับทีมที่ทำงานในกระบวณการต่างๆจะใช้ Application MM สำหรับการคอนเฟิร์มขั้นตอนการผลิตสินค้าและจำนวนที่สำเร็จในแต่ละทีม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบข้อมูลการผลิตแบบ Real-time โดยจะมีข้อมูลสำหรับแก้ปัญหาทันทีและใช้สำหรับพัฒนากระบวณการในรอบถัดไป ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกนำมาสร้างเป็นรายงานที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
Add on device

อุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ Add on device

ระบบพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับงานขนส่ง กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้จีพีเอสที่มีมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก หรือกล้องออนไลน์สำหรับการบริหารจัดการและส่งข้อมูลภาพหรือวิดีโอให้ลูกค้าปลายทาง ในสถานการณ์ต่าง เพื่อควบคุมเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและการขับขี่ อุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการ เช่นกัน