ประเทศไทยรู้ล่วงหน้า by Logis Boy

ประเทศไทยรู้ล่วงหน้า 🧐🧐🧐 by Logis Boy
     ก่อนอื่นวันนี้แอดขอบอกเลยว่า เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรมผู้ซื้อ
และการขนส่งก็เข้ามามีบทบาทอีกแล้ว โดยจุดเริ่มต้นก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นว่า การมาของ Platform Delivery ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีเหลือง หรือสีชมพู ทุก Platform ล้วนมาสร้างความสะดวกสบายและนำไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อ ซึ่งต้องบอกว่าหากเรามองลงไปในรายละเอียดดีๆ การซื้อที่สะดวกสบายแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้าน แต่สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการได้ผ่านหน้าจอ
จะคล้ายกับธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานของคนไทย คือรถพุ่มพวง หรือรถเล่ ขายสินค้าที่ถูกบรรทุกสินค้ามาเต็มคันรถ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่เปิดประตูออกจากบ้านก็สามารถ เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้
อีกทั้งยังสามารถเห็นสินค้าจริง ได้สัมผัส ได้มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ขายหรือผู้เชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆ
จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจนี้ยังแข็งแรงแม้ยุคสมัยจะผ่านไปแค่ไหน
     แต่กลยุทธ์นี้จะสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ล้วนต้องมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ยกตัวอย่าง
Logis Boy TMS & Optimization โปรแกรมขนส่ง สำหรับวางแผนเส้นทางเดินรถ เพื่อไปในแต่ละจุดได้อย่างคุ้มค่าและต่อเนื่องกันมากที่สุด ตลอดจนการใช้ Application เพื่อรับ feedback จากหน้างานและนำข้อมูลจริงมาปรับปรุงการขายครั้งต่อไป ตลอดจนการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์จำนวนประชากร อายุ เพื่อให้แต่ละวันที่เราเข้าพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
การเก็บข้อมูลว่าเราขายอะไรไปแล้วบ้างเพื่อ จัดซื้อจัดหาสินค้าให้ตรงใจผู้ซื้อมากที่สุด ลดการมีสต็อกสินค้ามากเกินไป อารมณ์ประมาณ Logis Boy WMS โปรแกรมคลังสินค้า เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่ ไม่ค้างนานเกินไป หรือจำนวนมากเกินไป

📣
จากภาพเป็นการเริ่มต้นมาสักระยะเวลานึง ของการตลาดเชิงรุก 7-Eleven ประเทศญี่ปุ่น
ที่มีสาขา 19,638 สาขาทั่วประเทศ ได้ใช้กลยุทธ์ลักษณะนี้และได้ผลดีไม่น้อย
ซึ่งโมเดลนี้ถูกใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักเท่านั้น
ภาพจาก : bit.ly/2Vam6ny
เนื้อหา เพิ่มเติม : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000017116