ระบบTMS คือ ระบบอะไร ทำไมจึงจำเป็นสำหรับ บริษัทขนส่งสมัยนี้

ระบบTMS คืออะไร ทำไมจึงจำเป็นสำหรับ บริษัทขนส่งสมัยนี้

TMS เกิดมาจากการย่อคำว่า Transport Management System หรือในวงการขนส่ง ผู้ใช้งานอาจเรียกว่า ระบบTMS นั่นเอง
โดยหน้าที่หลักของ ระบบTMS นั้น มีเพื่อเก็บข้อมูลตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยงานขนส่งในทุกมิติ เพื่อให้การทำงานในแต่ละวันมีประสิทธิภาพ
และด้วยการเก็บข้อมูลนั้น ระบบTMS ก็จะมาช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในรอบเดือน หรือรอบปี โดยหากเรามีการใช้ ระบบTMS
อย่างถูกต้อง และต่อเนื่องเราจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมการทำงานของบริษัทขนส่งในทุกมิติ บริษัทขนส่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็น
บริษัทที่มีมาตรฐานสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องยึดโยงกับประสบการณ์บุคคล และอาจเป็นผู้ชนะในตลาดรถขนส่งที่ตนเองแข่งขันอยู่ได้

เพราะหัวใจหลักของงานขนส่ง แข่งขันกันที่ต้นทุน

ด้วยตลาดรถขนส่งในปัจจุบัน มีการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจเกือบทุกวันดังนั้น การแข่งขันในตลาดนี้จึงสูงกว่าในอดีต หรือประมาณ 3-5 ปีที่แล้วมาก และส่วนใหญ่ผู้ประกอบการขนส่งในตลาด ก็จะโดนกดราคาจากลูกค้า เพราะลูกค้ามีทางเลือกเยอะ
ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการบริษัทขนส่งจะทำได้ คือการควบคุมต้นทุนให้ดีและมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายมากที่สุด
ซึ่งเป็นสิ่งที่ Logis Boy ระบบTMS เน้นหนักเป็นอันดับต้นๆเช่นกัน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลจริงร่วมกับลูกค้าก่อนใช้และหลังใช้
ต้นทุนและโอกาสการขายงาน ของผู้ใช้งานดีขึ้น 15-20% ต่อเดือน อันมีสาเหตุที่เราสรุปมาแล้วว่า
เพราะระบบเป็นตัวนำในการทำงานทุกมิติ มีข้อมูลที่เห็นภาพพร้อมรับคำแนะนำในการปรับแก้อย่างถูกทาง

ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
ต้นทุนคงที่ หมายถึงแม้ไม่มีงานในการขนส่งก็มีต้นทุนส่วนนี้อยู่ดี ในงานขนส่งต้นทุนส่วนนี้จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างดี โดยประกอบด้วย
ค่าผ่อนรถ ค่าประกันรถ ค่าประกันสินค้า ค่าภาษีรถ เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าออฟฟิศ และ ค่าเช่าลานจอด เป็นต้น

ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
ต้นทุนผันแปร หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อมีการจัดส่งเท่านั้น เช่น ค่าเที่ยวคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าค้างคืน และต้นทุนหน้างานอื่นๆ

ต้นทุนซ่อมบำรุง (Maintenance Cost)
ต้นทุนซ่อมบำรุง หมายถึงค่าซ่อมบำรุงซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหามากที่สุด เพราะมีการหลบซ่อนของต้นทุนเยอะ อีกทั้งราคาอะไหล่หรือค่าแรงก็ไม่แน่นอน ต้องหาซื้อหรือเปรียบเทียบจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ต้นทุนต่อการซ่อมบำรุงได้คุ้มค่าที่สุด

ต้นทุนส่วนโอกาสทางการขาย (Opportunity Cost)
ต้นทุนส่วนนี้อาจจะจับต้องเป็นตัวเลขได้ยาก ถ้าไม่มีระบบTMS หรือเครื่องมือมาช่วยบริหารจัดการ ข้อมูลก็จะกระจัดกระจายและยากต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน้างานจริง เช่นเข้าถึงจุดล่าช้า ใช้เวลาลงสินค้านานเกิน อันเป็นผลให้ไม่สามารถรับงานเที่ยวที่ 2 เพื่อสร้างรายได้เพิ่มได้ ซึ่งส่วนใหญ่พนักงานของบริษัทขนส่งก็มีหน้าที่มากมายจนไม่มีเวลามาสนใจ และเมื่อเรามีข้อมูลที่ครบและดูง่าย ทางทีม Logis Boy ก็จะมีส่วนช่วยวิเคราะห์
และให้คำแนะนำร่วมกันกับผู้ใช้งาน จนกระทั่งมีไอเดียในการบริหารจัดการให้ดีขึ้นได้

ระบบTMS จะช่วยสร้างความแตกต่างให้บริษัทขนส่งที่ใช้งานได้อย่างไร

ระบบ TMS ที่ดีจะต้องเป็นตัวนำในการทำงานให้กับพนักงานได้ เพราะบางครั้งพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดส่งผล
ให้มาตรฐานอาจไม่ยั่งยืน และรูปแบบการดูแลลูกค้าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น ระบบTMS ที่ดีต้องวิเคราะห์ Operation
ได้ทุกมิติ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการบริการลูกค้าโดยเมื่อระบบถูกใช้เป็นตัวนำแล้วมาตรฐานใหม่ก็จะเกิดขึ้นและอยู่ได้นานนั่นเอง
ซึ่งแน่นอนว่าทุกลูกค้าชอบมาตรฐานที่สูงแต่ราคาจับต้องได้

ประเด็นเรื่อง แนวโน้มการใช้พลังงานทางเลือกสำหรับรถบรรทุก

ในอนาคตการใช้พลังงานทางเลือกจะมีผลแน่นอนกับกลุ่มธุรกิจขนส่ง เพราะเชื้อเพลิงมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซ CNG ตลอดจนพลังงานไฟฟ้า ทุกเชื้อเพลิงมีต้นทุนที่แตกต่างกันซึ่งมันจะส่งผลถึงราคาค่าขนส่งนั่นเอง แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการก็ต้องไม่ลืมที่จะวิเคราะห์ต้นทุน
ส่วนของรถด้วย เพราะรถที่สามารถใช้พลังงานทางเลือกได้ปัจจุบันยังมีราคาสูงและ ถ้าเป็นโปรเจคระยะสั้นการลงทุนซื้อรถใหม่
เพื่อเอาชนะเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิงอาจจะไม่คุ้ม แต่ถ้ามีแนวโน้มว่าสัญญานั้นจะถูกต่อไปในระยะยาว
หรือสามารถหาโปรเจคอื่นๆมาต่อเนื่องได้อยู่ การลงทุนกับรถที่ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสร้างจุดแข็งได้เช่นกัน

หลังจากที่มีระบบTMS ที่ดีแล้วทางผู้ประกอบการก็ควรจะหากลยุทธ์เสริม โดยบทความนี้
Logis Boy ขอแชร์กลยุทธ์ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการเพิ่มรายได้กันครับ

กลยุทธ์การรับพาเลท หรือรับภาชนะกลับ หลังจัดส่ง (Return Pallet)

การดำเนินงานขนส่งลักษณะนี้จะเป็นการลดต้นทุนขากลับที่ต้องตีรถเปล่า ได้ง่ายที่สุดแม้อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่า
ไม่มีรายได้เลย ดังนั้นงานที่เป็นลักษณะนี้ผู้ว่าจ้างก็จะมีค่ารับของกลับให้กับรถขนส่งนั้นเอง

กลยุทธ์การรับงานระหว่างการจัดส่ง (Backhaul)

การดำเนินงานขนส่งลักษณะนี้คล้ายกับการรับพาเลทกลับ แต่อาจจะต่างที่จุดรับสินค้าอยู่อีกแห่งหนึ่งดังนั้นจำเป็นต้องส่งสินค้าแล้ว
เคลื่อนรถไปรับสินค้าอีกสถานที่ ซึ่งในทางขนส่งเราจะมองว่า Backhaul คือการขนส่งอีกเที่ยว นั่นหมายถึงรถคันนี้จะมีรายได้
เพิ่มเพราะจะทำงานได้ 2 เที่ยวต่อวันนั้นเอง แม้เที่ยว 2 อาจจมีรายได้น้อยแต่ก็ดีกว่าวิ่งกลับลานด้วยรถเปล่า

กลยุทธ์การใช้รถ 2 เที่ยวต่อวัน

ด้วยประสบการณ์ที่ Logis Boy ทำร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งมาเป็นระยะเวลานานบางครั้ง ราคาค่าเที่ยว A อาจจะ 1,000 บาท
ราคาค่าเที่ยว B อาจจะ 1,200 บาท แต่ผู้ประกอบการเลือกทำงานให้ เที่ยว A เพราะสามารถทำงานเที่ยวสองหรือมีงาน Backhaul มาเสริมได้
เพราะเมื่อผู้ประกอบการรวมค่าเที่ยว A กับ ค่าเที่ยว C แล้ว รถคันดังกล่าวอาจจะทำงานได้รายได้ 1,900 บาทต่อวัน นั่นเอง

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี เพื่อนำเสนอราคาให้ดีกว่าคู่แข่ง

ข้อดีของการมีเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล และการเอาข้อมูลมาทำ Cost Sheet ได้มีประสิทธิภาพส่งผลให้
แต่ละโครงการที่เราได้วิ่งงานอยู่ก่อนมีข้อมูลมาวิเคราะห์เมื่อถึงรอบต่อสัญญาและต้องมีการ Bid แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น
ทางผู้ประกอบการขนส่งก็จะรู้ว่าราคาไหนคือดีที่สุดที่เรารับได้ โดยราคานั้นจะทำให้เราเหลือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้เรามีอาวุธในการปิดการขายได้ดีกว่า คู่แข่งรายอื่นที่มาทีหลัง

สุดท้าย ระบบTMS ครอบคลุมการทำงานอะไรบ้าง

  1. ขั้นตอนการรับออเดอร์
  2. ขั้นตอนการวางแผนเดินรถอัตโนมัติ
  3. ขั้นตอนการจ่ายงานและรับงานของพนักงานขับรถ
  4. ขั้นตอนการจัดส่งของพนักงานขับรถ และการปิดงานแต่ละเที่ยว
  5. ขั้นตอนการวางบิลลูกค้า การทำค่าเที่ยว และรายรับรายจ่ายต่างๆ
  6. ขั้นตอนการนำรายงานที่จำเป็นไปใช้ภายในและภายนอกองค์กร
ขั้นตอนอื่นๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมงานบริษัท Logis Boy 
อีเมล์ : support@logisboysolutions.com
โทร : 02-007-2489 / 086-776-1082