สืบเนื่องจากสถานการณ์ขนส่งทางทะเล ติดปัญหา ?

📣สืบเนื่องจากสถานการณ์ขนส่งทางทะเล ติดปัญหาอันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอของตู้บรรจุ ปริมาณสินค้าที่มากเกินกว่ารอบเดินเรือที่มี
วันนี้ Logis Boy เลยหารูปแบบการขนส่งอื่นๆ มาแชร์ รวมถึงนำเสนอ
ข้อดี vs ข้อเสีย ในทุกแง่มุมค่ะ

🧐การขนส่งทางน้ำ ข้อดี 3 ข้อ vs ข้อเสีย 3 ข้อ

ข้อดี (1) เน้นขนสินค้าที่มีน้ำหนักหรือปริมาณมาก รวมถึงสินค้าที่มีขนาดใหญ่
ข้อดี (2) มีอัตราค่าขนส่งค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับวิธีการขนส่งประเภทอื่น
ข้อดี (3) มีความปลอดภัย และตรวจนับได้ง่าย ด้วยประเภทสินค้า ที่ถูกโหลดเป็น ตู้ container

ข้อเสีย (1) สินค้าที่ถูกส่งต้องทนและไม่เสียหายง่าย เพราะไม่มีใครสามารถ ควบคุม คลื่น และสภาพภูมิประเทศ
ข้อเสีย (2) กำหนดเวลาคาดว่าจะถึงได้ยาก เพราะปัจจัยภายนอกเยอะ
ข้อเสีย (3) มีเส้นทางการขนส่งที่จำกัด อันอาจส่งผลให้ต้องมีวิธีการขนส่ง ประเภทอื่นมาเสริม เพื่อให้ถึงปลายทางจริง

🧐การขนส่งทางบก ข้อดี 3 ข้อ vs ข้อเสีย 3 ข้อ

ข้อดี (1) สามารถขนสินค้าหนักๆในปริมาณมากได้
ข้อดี (2) ประมาณเวลาคาดว่าจะถึงได้ง่าย มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้ล่าช้า น้อยกว่าทางน้ำ
ข้อดี (3) ราคาถูกและความยืดหยุ่นสูง เพราะการจัดการควบคุมได้ง่ายกว่า

ข้อเสีย (1) มีความปลอดภัยต่ำ โดยเฉพาะยิ่งเป็นการขนส่งทางไกล
ข้อเสีย (2) ถ้าเป็นทางรถไฟมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางรถไฟ ส่งผลให้ต้องมี การขนส่งประเภทอื่นเสริม
ข้อเสีย (3) มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก

🧐การขนส่งทางอากาศ ข้อดี 3 ข้อ vs ข้อเสีย 3 ข้อ

ข้อดี (1) สามารถขนส่งได้รวดเร็วและใช้เวลาน้อยกว่าค่าขนส่งประเภทอื่น
ข้อดี (2) เหมาะกับสินค้ามูลค่าสูง และต้องการความปลอดภัยสูงเช่นกัน
ข้อดี (3) มีเที่ยวบินจำนวนมาก รองรับหลากหลายช่วงเวลา

ข้อเสีย (1) ไม่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก
ข้อเสีย (2) หากส่งสินค้าที่มีราคาถูก จะไม่คุ้ม
ข้อเสีย (3) ในการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศมาก ทั้งการล่าช้า และความเสียหาย

🧐ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ทาง Logis Boy รวบรวมมาให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้า และต้องการกระจายสินค้าไปถึงลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ
สุดท้ายแล้วทุกรูปแบบการขนส่งในปัจจุบัน เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสินค้าที่หลากหลาย และความต้องการที่หลากหลายนั่นเองค่ะ

#LogisBoySolutions
#โปรแกรมขนส่ง ระบบ TMS
#โปรแกรมคลังสินค้า ระบบ WMS
#โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้