อะไรคือ 1PL, 2PL, 3PL, 4PL แล้วคุณอยู่ตรงไหนในภาพนี้

อะไรคือ 1PL, 2PL, 3PL, 4PL แล้วคุณอยู่ตรงไหนในภาพนี้ วันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะ 🧐

  – 1PL (First Party Logistics)
ลูกค้าหรือบริษัทที่ต้องการขนถ่ายสินค้า จากต้นทาง-ปลายทาง โดย บริบทของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น โรงงานผู้ผลิต
แล
โรงงานที่ต้องการนำเข้าส่งออก

  – 2PL (Second Party Logistics)
ผู้ให้บริการขนส่งเฉพาะทาง เช่น ทางบก / ทางทะเล / ทางอากาศ หรือ รถบรรทุก เรือ เครื่องบิน นั้นเอง การดำเนินการจะเป็นรูปแบบรับขนถ่าย
จากต้นทาง – ปลายทาง – จุดกระจายสินค้า เป็นหลัก

  – 3PL (Third Party Logistics)
ตัวแทนให้บริการโลจิสติกส์กล่าวคือผู้ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจมากกว่า การขนส่ง เช่นการรับบริหารงานคลังสินค้า การแพ็คบรรจุ ก่อนการจัดส่ง

การทำ Cross Docking เป็นต้น โดยตัวแทนเหล่านี้จะมีการให้บริการที่ ครอบคลุม มากกว่าการจัดส่งสินค้านั่นเอง

  – 4PL (Fourth Party Logistics)
คนกลาง หรือผู้ให้บริการเชิง Solutions Logistics แบบครบวงจร หน้าที่ หลักคือการประสานงาน 2PL และ 3PL เพื่อจัดเป็น Solutions ตามความ
ต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษ โดยกลุ่มนี้จะเน้นการจัดการที่เป็น Supply Chain Management คืออาจจะดูแลลูกค้าตั้งแต่การวางแผน
การผลิต จนสินค้าถึงมือปลายทาง

😀
สรุปคือ Logistics คำนิยามนี้ไม่ได้มีแค่การขนส่งเท่านั้นดังนั้นการให้บริการของบริษัทในปัจจุบันจึงผันแปรตาม กำลังของบริษัท
รวมถึงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ทุกกิจกรรม ที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเรื่องราคา
และการบริการนั่นเองค่ะ
**Cross Docking คือ กิจกรรมคลังสินค้าที่จะมีการรับ และถ่ายสินค้า หน้าที่ทั้งจัดเก็บและจ่ายออกในเวลาเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน
ของการพักสินค้า ค่าขนส่งถูกลง และ สามารถลิงค์เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากรถใหญ่เป็นรถเล็กได้ จะเหมาะกับ
ผู้ประกอบการที่ทำคลังสินค้าและรถขนส่ง
ส่งผลให้ลูกค้าที่มาว่าจ้างมีที่พักสินค้า และสามารถจ้างขนส่งแบบไม่เต็มคันได้