11มิย.63 เสวนาแพลตฟอร์มกลาง ระบบนิเวศของคนdigital

 

11มิย.63 เสวนาแพลตฟอร์มกลาง ระบบนิเวศของคนdigital

ทางบริษัทขอขอบคุณท่าน ดร.ชุมพล สายเชื้อ
นายกสมาคม ขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทย ที่ได้ไว้วางใจและเชิญ
บริษัท โลจิส บอย จำกัด เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการจัดทำแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้สมาชิกในสมาคมทุกท่านได้มารวมกลุ่มและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 😄