เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานได้ผ่านการทำงานกับลูกค้าที่เป็นบริษัทโลจิสติกส์ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นบริษัทภายในประเทศและเป็นบริษัทข้ามชาติ โดยหน้าที่หลักคือเราจะต้องทำความเข้าใจปัญหาจากหน้างาน การพัฒนาต่อยอด รวมถึงปัญหาจากการใช้ซอฟต์แวร์ในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัทในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้บริการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ เช่น
งานคลังสินค้า WMS งานขนส่ง TMS งานผลิตสินค้า MF เป็นต้น โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐานจากการทำงานหนักที่ผ่านมา และเปิดรับการพัฒนาร่วมกันกับลูกค้าตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีเป้าหมายที่สำคัญคือรักษาความเป็น One Stop Service Solutions
     ทั้งนี้ เราทีมงานโลจิสบอยทุกคนขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริการอย่างเต็มที่และไม่หยุดที่จะคิดสรรหาสิ่งใหม่ๆมาต่อยอดให้กับคู่ค้าของเราทุกท่านเพื่อให้คู่ค้าของเราทุกท่านมีมาตรฐานที่แข็งแรงและสร้างจุดแข็งที่แตกต่างเพื่อการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำ ด้านซอฟต์แวร์และ
ที่ปรึกษาสำหรับบริษัทขนส่ง TMS และคลังสินค้า WMS

พันธกิจ

พัฒนาซอฟต์แวร์และบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ตลอดเวลาและสร้างประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นคู่ค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน

พันธมิตรของเรา