เปิดแนวคิดการให้บริการ “ไปรษณีย์ไทย อยู่คู่คนไทย”

การระบาดของCOVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจหลายภาคส่วน แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่กลับเติบโตยิ่งขึ้นในช่วงวิกฤต COVID-19เพราะช่วยอำนวยความสะดวกและลดการปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้าของผู้คน เช่น การประชุมคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์ หรือแม้แต่ธุรกิจส่งอาหาร และธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งเห็นได้ว่า’เศรษฐกิจดิจิทัล’เติบโตมากขึ้น โดยข้อมูลจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช.)คาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในตลาด e-Commerce ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19จะมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า80%

ธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์-ข้อมูลข่าวสาร จึงกลายเป็นฟันเฟืองและตัวกลางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในการขนส่งสิ่งของให้กับผู้คนทั่วประเทศ จำเป็นต้องยึดหลักการจัดส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย ราคาเป็นมิตร และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุด ซึ่งหมายเลขหนึ่งอย่าง ‘ไปรษณีย์ไทย’ก็ยังคงเดินหน้าให้บริการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและส่งต่อความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารของซีอีโอ ‘ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร’