โปรแกรมขนส่ง คืออะไร ทำไมถึงต้องมีไว้

     โปรแกรมขนส่งหรือระบบ TMS (Transport Management System)
โปรแกรมขนส่ง หรือชื่อเต็ม Transport Management System
ถูกสร้างขึ้นต่อยอดจาก Excel File เดิมที่ใช้การ Manual ในบริษัทขนส่ง

     โดยตัวโปรแกรมขนส่ง นี้ปัจจุบันจะทำงานผ่านที่เก็บข้อมูลหลักสองลักษณะ
1.Phisycal Server หรือ Server ภาคพื้น ที่จะคอยเก็บข้อมูลและใช้รันระบบ
2.Cloud Server หรือ Server ในอากาศ ที่จะจะคอยเก็บข้อมูลและใช้รันระบบเช่นเดียวกัน
     แบบที่ 1 เน้นเรื่องของการรักษาความลับของข้อมูลไว้ภายในบริษัทเดียวเท่านั้นแต่จุดอ่อนคือมักไม่รองรับการทำงานแบบออนไลน์ ไม่สามารถเข้าใช้งานทุกฟังก์ชั่นได้จากทุกพื้นที่ และยังอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่ๆได้ยากกว่า
     แบบที่ 2 เน้นเรื่องของความยืดหยุ่น อัพเดทฟังก์ชั่นต่างๆได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ส่วนเรื่องข้อมูลความลับปัจจุบันก็มีระบบป้องกันที่มั่นคงและน่าเชื่อถือได้แล้ว

     หน้าที่หลักของโปรแกรมขนส่งคืออะไร
รองรับกระบวณการทำงานของกิจกรรมขนส่งตั้งแต่ต้นจนจบ มีฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน
1.ขั้นตอนการรับ Order
2.ขั้นตอนการวางแผนเดินรถ
3.ขั้นตอนการจ่ายงานและรับงานของ พนักงานขับรถ
4.ขั้นตอนการจัดส่งของพนักงานขับรถ และการปิดงานแต่ละเที่ยว
5.ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อวางบิล

6.ขั้นตอนการนำส่งรายงานที่เกี่ยวกับ Operation และ Price & Costing
7.รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท โลจิส บอย จำกัด 🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️
Contact : 086-776-1082 Facebook : logisboysolutions