Uncategorized

ประเทศไทยรู้ล่วงหน้า by Logis Boy

ประเทศไทยรู้ล่วงหน้า by Logis Boy      ก่อนอื่นวันนี้แอดขอบอกเลยว่า เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของพฤติกรรมผู้ซื้อ และการขนส่งก็เข้ามามีบทบาทอีกแล้ว โดยจุดเริ่มต้นก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นว่า การมาของ Platform Delivery ไม่ว่าจะเป็นสีเขียว สีเหลือง หรือสีชมพู ทุก Platform ล้วนมาสร้างความสะดวกสบายและนำไปสู่พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อ ซึ่งต้องบอกว่าหากเรามองลงไปในรายละเอียดดีๆ การซื้อที่สะดวกสบายแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้าน แต่สามารถเลือกสิ่งที่ต้องการได้ผ่านหน้าจอ จะคล้ายกับธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานของคนไทย คือรถพุ่มพวง หรือรถเล่ ขายสินค้าที่ถูกบรรทุกสินค้ามาเต็มคันรถ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่เปิดประตูออกจากบ้านก็สามารถ เข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้ อีกทั้งยังสามารถเห็นสินค้าจริง ได้สัมผัส ได้มีปฎิสัมพันธ์กับผู้ขายหรือผู้เชี่ยวชาญในสินค้านั้นๆ จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจนี้ยังแข็งแรงแม้ยุคสมัยจะผ่านไปแค่ไหน      แต่กลยุทธ์นี้จะสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ล้วนต้องมีระบบ บริหารจัดการที่ดี ยกตัวอย่าง Logis Boy TMS & Optimization โปรแกรมขนส่ง สำหรับวางแผนเส้นทางเดินรถ เพื่อไปในแต่ละจุดได้อย่างคุ้มค่าและต่อเนื่องกันมากที่สุด ตลอดจนการใช้ Application เพื่อรับ feedback จากหน้างานและนำข้อมูลจริงมาปรับปรุงการขายครั้งต่อไป ตลอดจนการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาวิเคราะห์จำนวนประชากร อายุ เพื่อให้แต่ละวันที่เราเข้าพื้นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด …

ประเทศไทยรู้ล่วงหน้า by Logis Boy Read More »

Solutions โปรแกรมขนส่ง

Solutions โปรแกรมขนส่ง ของไทยเรากำลังก้าวสู่ตลาดต่างประเทศแล้วค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำและสนับสนุนนะคะ *ถ้าอยากทราบเหตุผลว่าทำไมลูกค้าหลายท่าน matching หาเรา  ทักมาสอบถามได้เลยนะคะ #LogisBoySolutions #โปรแกรมขนส่ง #โปรแกรมคลังสินค้า

Logis Boy EP5.0 ทางรอดธุรกิจขนส่ง ยุค Disruption

ทางรอดธุรกิจขนส่ง ยุค Disruption เชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันนะคะ EP นี้มีประโยชน์ต่อธุรกิจของทุกท่านแน่นอนค่ะ #โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้ #LogisBoySolutions #โปรแกรมขนส่งโปรแกรมคลังสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด การที่ท่านได้ติดตั้ง และ/หรือเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วทุกประการ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ขอให้ท่านปฏิเสธการใช้งานแอพพลิเคชั่นโดยถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่นจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์ดิจิตอลของท่านทันที วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่าบริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง มีวิธีการใช้และแบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึง ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม การใช้ข้อมูลที่รวบรวม บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแอพพลิเคชั่นทั้งหมดของบริษัท เพื่ออัพเดทในโปรแกรมขนส่ง Logis Boy ที่ใช้สำหรับบริหารจัดการภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบริหารจัดการงานรายวัน รายเที่ยวขนส่ง ตลอดจนรายเดือน ข้อมูลที่แบ่งปัน บริษัทจะไม่นำข้อมูลของท่านไปแบ่งปันหรือเปิดเผยให้กับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้ – เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือนิติบุคคลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยิมยอมจากท่านให้แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนการทำงานที่ละเอียดอ่อนของท่านก่อน – สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย บริษัทอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัท และ/หรือองค์กรอื่น และ/หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้น มีเหตุจำเป็นอันสมควร (1) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่งที่เกี่ยวข้องและการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ (2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) เพื่อตรวจจับ …

นโยบายความเป็นส่วนตัว Read More »

มีโปรแกรมขนส่ง Logis Boy แล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไร

โปรแกรมขนส่ง คำคุ้นเคย ที่บางคนมองข้าม !!! ก่อนอื่นเลยแอดต้องขอแชร์ว่า บางครั้งสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป ล่าสุดทางคุณเอ Logis Boy ได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอโปรแกรมขนส่ง ให้ลูกค้าท่านหนึ่ง ที่จังหวัดลำปาง และหนึ่งในกลุ่มคนทำงานก็ได้แจ้งในที่ประชุมทันทีว่า จะมีทำไมโปรแกรมขนส่ง ในเมื่อเราก็ทำกันได้อยู่แล้วนิ ยอดต่อเดือนก็สูงเป็นหลักล้าน สิ้นเปลืองเปล่าๆ ทาง Logis Boy จึงเริ่มเซ็นต์สัญญารักษาความลับกับลูกค้าและขอเข้าไปดูรายงานที่เกี่ยวกับหน้างานและยอดขาย เพื่อรวบรวมข้อมูลขั้นต้น หลังจากดำเนินการ Logis Boy พบว่ายอดขายเยอะจริงๆแต่กำไรไม่มีเลย เพราะมีต้นทุนหลายอย่างไม่ถูกบันทึก อีกทั้งรถที่ออกมาใหม่ก็ยังต้องผ่อนอีกหลายเดือน จำนวนเที่ยวต่อเดือนของรถแต่ละคันก็ไม่สม่ำเสมอ และการตัดสินใจ Go หรือ No Go สำหรับโปรเจคเก่าๆ ที่มีการต่อสัญญาก็ใช้ประสบการณ์ไม่ได้ใช้ข้อมูลในอดีตเลย ทาง Logis Boy จึงเริ่มวางโปรแกรมขนส่ง (Demo 2 เดือน) และให้พนักงานทุกท่านใช้โปรแกรมเป็นตัวนำโดยการให้สร้างและดำเนินงานผ่านโปรแกรมทั้งหมด และคุณเอ ก็ให้ทีมงานตรวจงานทุกวันและสรุปข้อบกพร่องไปให้ลูกค้าทุกเย็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการ Demo ที่ดีที่สุดและไม่กระทบกับพนักงานทุกท่านมากเกินไป จากนั้นก็นัดหมายนำกลับไปสรุปในห้องประชุมใหม่ ผ่านประสบการณ์ ของคุณเอ CEO ของเราเอง ด้วยข้อมูลระยะสั้น คุณเอ …

มีโปรแกรมขนส่ง Logis Boy แล้วชีวิตดีขึ้นอย่างไร Read More »

11มิย.63 เสวนาแพลตฟอร์มกลาง ระบบนิเวศของคนdigital

  11มิย.63 เสวนาแพลตฟอร์มกลาง ระบบนิเวศของคนdigital ทางบริษัทขอขอบคุณท่าน ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคม ขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ไทย ที่ได้ไว้วางใจและเชิญ บริษัท โลจิส บอย จำกัด เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการจัดทำแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้สมาชิกในสมาคมทุกท่านได้มารวมกลุ่มและใช้ประโยชน์ร่วมกัน #TTLA #LogisBoy

อะไรคือ Platform โปรแกรมขนส่ง, โปรแกรมคลังสินค้า? มีไว้ทำไม ?

อะไรคือ Platform ? มีไว้ทำไม ? ใครจะได้หรือเสียประโยชน์อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะ #โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้ #LogisBoySolutions #โปรแกรมขนส่ง #โปรแกรมคลังสินค้า

นามบัตร ทำไมถึงเป็น โปรแกรมขนส่ง

ทำไม LogisBoy ถึงทำธุรกิจผู้ให้บริการ โปรแกรมขนส่ง

วันนี้เป็นวันสบายๆวันนึงของบริษัท ทางคุณเอ ชยุตม์ ปิยะวงศ์ไพบูลย์ ผู้เริ่มต้น บริษัท โลจิส บอย จำกัด ได้เรียกเราทุกคนมาในห้องทำงานและแชร์สิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราทุกคนฟัง ดิฉันฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจ และเข้าใจคุณเอมากขึ้น จึงอยากขออนุญาตใช้พื้นที่นี้มาแชร์ความแจ๋วของคุณเอกันค่ะ 1.เห็นปัญหาก่อนโอกาส คุณเอ กล่าวว่าเมื่อตอนแรกพี่เป็น Sales เกี่ยวกับตัวจีพีเอสติดตามรถ ได้เจอลูกค้าเยอะมาก และก็ดูแลลูกค้ามากมายไม่ต่ำกว่า 60-70 บริษัท ซึ่งคุณเอ ก็สังเกตเห็นว่า บริษัทขนส่งเหล่านั้นยังมีปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องแก้ไข แถมบางบริษัทก็ไม่มีเครื่องมือเลยใช้ประสบการณ์เป็นตัวนำ จะหาคนที่เก่งๆก็เงินเดือนสูง สถานที่ทำงานก็สู้บริษัทใหญ่ๆไม่ได้ ก็เลยมีความรู้สึกว่า พี่ๆเค้าเสียเปรียบ และต้องวิ่งในรูปแบบของรถร่วม คำถามคือพี่จะช่วยพี่ๆเค้าได้ยังไง ที่อยากช่วยก็เพราะ พี่ๆเค้าซื้อจีพีเอสพี่ เชื่อใจพี่ ทำให้พี่มีค่าคอม และคำชมจากลูกค้าทำให้พี่มีกำลังใจ เลยต้องหาวิธีที่ยั่งยืนให้พี่เค้า และก็รู้สึกว่าต่อให้จะมีคนมาสอนหรือแนะนำ พี่ๆเจ้าของกิจการแค่ไหนก็อาจจะทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง รวมถึงถ้าพี่ๆเค้าไม่มีเวลาให้น้องๆในทีมของเค้าเองก็อาจจะส่งผลให้มาตรฐานไม่เกิดอยู่ดี และก็เกิดความผิดพลาดซ้ำไปมา จึงเริ่มศึกษาบริษัท.รายใหญ่ว่าผุ้ว่าจ้างชอบอะไรในบริษัทเหล่านั้น และมีโอกาสไปดูงานที่จีน ที่เค้าบอกว่าดังเรื่อง Logistics จึงตกผลึกว่าต้องทำโปรแกรม และเอาโปรแกรมเป็นตัวนำ ทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย รวมถึงกระบวณการทำงานที่ถูกคลุมด้วยโปรแกรม ทำให้คนทำงานใหม่หรือเก่าไปในทิศทางเดียวกัน และเจ้าของกิจการตรวจสอบได้ ทั้งแง่บริหารและการต่อยอด 2.อยากทำให้สุด คุณเอกล่าวว่า …

ทำไม LogisBoy ถึงทำธุรกิจผู้ให้บริการ โปรแกรมขนส่ง Read More »

โปรแกรมขนส่ง คืออะไร ทำไมถึงต้องมีไว้

     โปรแกรมขนส่งหรือระบบ TMS (Transport Management System)โปรแกรมขนส่ง หรือชื่อเต็ม Transport Management Systemถูกสร้างขึ้นต่อยอดจาก Excel File เดิมที่ใช้การ Manual ในบริษัทขนส่ง      โดยตัวโปรแกรมขนส่ง นี้ปัจจุบันจะทำงานผ่านที่เก็บข้อมูลหลักสองลักษณะ 1.Phisycal Server หรือ Server ภาคพื้น ที่จะคอยเก็บข้อมูลและใช้รันระบบ 2.Cloud Server หรือ Server ในอากาศ ที่จะจะคอยเก็บข้อมูลและใช้รันระบบเช่นเดียวกัน      แบบที่ 1 เน้นเรื่องของการรักษาความลับของข้อมูลไว้ภายในบริษัทเดียวเท่านั้นแต่จุดอ่อนคือมักไม่รองรับการทำงานแบบออนไลน์ ไม่สามารถเข้าใช้งานทุกฟังก์ชั่นได้จากทุกพื้นที่ และยังอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่ๆได้ยากกว่า      แบบที่ 2 เน้นเรื่องของความยืดหยุ่น อัพเดทฟังก์ชั่นต่างๆได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ส่วนเรื่องข้อมูลความลับปัจจุบันก็มีระบบป้องกันที่มั่นคงและน่าเชื่อถือได้แล้ว      หน้าที่หลักของโปรแกรมขนส่งคืออะไร รองรับกระบวณการทำงานของกิจกรรมขนส่งตั้งแต่ต้นจนจบ มีฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน 1.ขั้นตอนการรับ Order 2.ขั้นตอนการวางแผนเดินรถ …

โปรแกรมขนส่ง คืออะไร ทำไมถึงต้องมีไว้ Read More »