How to แพ็ค? 📣📣📣

5 วิธีง่ายๆ เมื่อต้องมีการจัดส่งสินค้า

1.จัดเตรียมขนาดกล่องไว้ให้เหมาะสมกับสินค้าที่เราขาย และมีขนาดที่หลากหลายเพราะทุกการจัดส่ง ขนาดมักมีผลต่อการคิดราคา

ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนของเราทั้งสิ้น

2.ใส่บับเบิ้ลในทุกการแพ็ค หากสินค้าของคุณละเอียดอ่อน หรือมีความเสี่ยงที่จะแตกหักได้ง่าย เมื่อมีการเคลื่อนย้าย บับเบิ้ลคือคำตอบค่ะ เพราะการใส่บับเบิ้ลจะช่วยให้สินค้าเราได้รับการกันกระแทก และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เลื่อนไป-มา

3.การปิดบรรจุ หมายถึงกรณีทุกท่านกำลังจะปิดกล่องแปะสก็อตเทป หรือพันเชือก ต้องตรวจสอบว่าไม่มีร่องรอยหรือความเสี่ยงที่สินค้าจะหลุดออกจากกล่องได้

4.ลองเขย่ากล่องดู ยิ่งสินค้าของเราไม่เคลื่อนที่ภายในกล่อง โอกาสที่จะเกิดความเสียหายก็จะน้อยลงไปอีก

5.ตรวจสอบชื่อและที่อยู่ผู้รับให้ชัดเจน เพื่อลดความผิดพลาดหรือการจัดส่งล่าช้าอันเกิดจากข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะ