โปรแกรมขนส่ง คืออะไร ทำไมถึงต้องมีไว้

โปรแกรมขนส่ง หรือชื่อเต็ม Transport Management System
ถูกสร้างขึ้นต่อยอดจาก Excel File เดิมที่ใช้การ Manual ในบริษัทขนส่ง

โดยตัวโปรแกรมขนส่ง นี้ปัจจุบันจะทำงานผ่านที่เก็บข้อมูลหลักสองลักษณะ
1.Phisycal Server หรือ Server ภาคพื้น ที่จะคอยเก็บข้อมูลและใช้รันระบบ
2.Cloud Server หรือ Server ในอากาศ ที่จะจะคอยเก็บข้อมูลและใช้รันระบบเช่นเดียวกัน

แบบที่ 1 เน้นเรื่องของการรักษาความลับของข้อมูลไว้ภายในบริษัทเดียวเท่านั้นแต่จุดอ่อนคือมักไม่รองรับการทำงานแบบออนไลน์ ไม่สามารถเข้าใช้งานทุกฟังก์ชั่นได้จากทุกพื้นที่ และยังอัพเดทฟังก์ชั่นใหม่ๆได้ยากกว่า
แบบที่ 2 เน้นเรื่องของความยืดหยุ่น อัพเดทฟังก์ชั่นต่างๆได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทุกที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ส่วนเรื่องข้อมูลความลับปัจจุบันก็มีระบบป้องกันที่มั่นคงและน่าเชื่อถือได้แล้ว

ที่นี้หน้าที่หลักของระบบคือ
รองรับกระบวณการทำงานของกิจกรรมขนส่งตั้งแต่ต้นจนจบ มีฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน
1.ขั้นตอนการรับ Order
2.ขั้นตอนการวางแผนเดินรถ
3.ขั้นตอนการจ่ายงานและรับงานของ พนักงานขับรถ
4.ขั้นตอนการจัดส่งของพนักงานขับรถ และการปิดงานแต่ละเที่ยว
5.ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารเพื่อวางบิล
6.ขั้นตอนการนำส่งรายงานที่เกี่ยวกับ Operation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท โลจิส บอย จำกัด
Contact : 086-776-1082 Facebook : logisboysolutions
Website : www.logisboysolutions.com
#โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้
#ความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายของเรา