โปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) Logis Boy

"โปรแกรมขนส่ง" Logis boy

ทำไมต้องมี "โปรแกรมขนส่ง" ระบบ TMS (Transport Management System)

โปรแกรมขนส่ง หรือชื่อภาษาอังกฤษว่าระบบ TMS ย่อมาจากคำว่า Transport Management System
ถูกสร้างขึ้นต่อยอดจาก Excel File ที่ใช้ทำงานประจำวันสำหรับบริษัทขนส่ง

หน้าที่หลักของ โปรแกรมขนส่ง ระบบ TMS (Transport Management System)

ช่วยสนับสนุนงานภายในและภายนอกทั้งหมด ภายในคืองานที่ต้องบริหารในบริษัทเอง ภายนอกคือรายงานหรือจุดแข็งต่างๆที่ต้องสรุปส่งลูกค้า เพื่อสร้างมาตรฐานการขนส่งที่แตกต่างให้กับผู้ว่าจ้าง หากสรุปง่ายๆคือรองรับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโปรแกรมเดียว เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในโปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) นี้ และมีเครื่องมือที่มาช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆที่ต้องใช้พนักงานทำ เช่น งานวางแผนอัตโนมัติ งานติดตามสถานะจัดส่ง งานรวบรวมเอกสารเพื่อวางบิล เป็นต้น ซึ่งหากเรามีโปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) มาใช้แล้ว ลูกค้าจะลดขั้นตอนได้แถมมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามเทคโนโลยีในปัจจุบันและกระบวณการทำงานของโปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) นั้นจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรนั้นเอง

ตัวอย่างลูกค้า โรแกรมขนส่ง

ระบบการทำงานของ โปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS)

โปรแกรมขนส่ง
ตัวอย่างการใช้งาน โปรแกรมขนส่ง

ฟังก์ชั่นการทำงานของ โปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) Logis Boy

1.ขั้นตอนการรับออเดอร์
2.ขั้นตอนการวางแผนเดินรถอัตโนมัติ
3.ขั้นตอนการจ่ายงานและรับงานของพนักงานขับรถ
4.ขั้นตอนการจัดส่งของพนักงานขับรถ และการปิดงานแต่ละเที่ยว
5.ขั้นตอนการวางบิลลูกค้า การทำค่าเที่ยว และรายรับรายจ่ายต่างๆ
6.ขั้นตอนการนำรายงานที่จำเป็นไปใช้ภายในและภายนอกองค์กร
7.ขั้นตอนอื่นๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 

 

โปรแกรมขนส่ง ใช้งานง่าย

โปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) เหมาะกับใคร? หากใช้จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

โปรแกรมขนส่ง (TMS) นั้นเหมาะกับทุกบริษัทที่มีกิจกรรมขนส่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่ง โรงงานหรือบริษัทเทรดดิ้งที่มีส่วนงานขนส่ง เพราะหากเรามีโปรแกรมขนส่ง (TMS) ที่ดีมันย่อมส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปได้ง่าย สะดวก มีคุณภาพ ลดต้นทุนได้ชัดเจน ตรวจสอบได้และลดปัญหาที่มองไม่เห็น เพื่อรักษาต้นทุนที่ดีตลอดจนคุณภาพการบริการต่อลูกค้าเก่าและสร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อนำเสนองานกับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

ข้อดีจาก โปรแกรมขนส่ง (ระบบ TMS) Logis Boy

– ลดปริมาณการใช้ยานพาหนะ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
  ในการใช้พื้นที่บรรทุก

– สามารถบริหารให้พนักงานทุกท่านทำงานได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ ตามกระบวณการ และไม่จำเป็นต้องเพิ่ม
  พนักงานตลอดเวลา

– ลดการลงทุนที่ไม่จำเป็น หรือมีข้อมูลประกอบการ
  ตัดสินใจในทุกแง่มุม ก่อนซื้อรถใหม่ เป็นต้น

– ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง แต่ประสิทธิภาพดีขึ้น
  ทั้งในเชิงการบริการลูกค้า และการบริหารต้นทุนกำไร

– ลดปัญหาคอขวดจากงานขนส่ง ที่ต้องอิงกับ
  ประสบการณ์ของพนักงาน อีกทั้งยังเพิ่มเงื่อนไข
  ใหม่ๆให้การบริการของเราเพื่อสร้างความแตกต่าง

– พนักงานทีมขนส่งและทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ทำงานน้อยลง

– มีเครื่องมือและข้อมูลที่ทำให้การสื่อสาร ระหว่างแผนก
  ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะทีมขนส่ง 
  ทีมคนขับ ทีมบัญชี เป็นต้น  

– ได้พนักงานใหม่เพราะทุกขั้นตอนจะถูกตรวจสอบ
  และชี้วัดปัญหาได้ง่ายส่งผลให้เกิดการเข้าใจปัญหา
  และเริ่มพัฒนาร่วมกัน

– ความยุติธรรมในการบริหารงาน เพราะระบบจะเป็น
  ศูนย์กลางสำหรับกระบวณการทั้งหมด และข้อมูล
  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่อิงกับบุคคล

– มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกและช่วยจดจำ ครบ 
  ช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น และพนักงานไม่หมดไฟ
  จากปัญหาหน้างาน

– ได้รับการบริการที่ดีขึ้น และรู้สึกว่าเป็นมาตรฐานสากล

– ได้ใช้ยานพาหนะอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรู้สึกว่า
  คุ้มค่ากับการบริการ

– เข้าถึงงานที่จ้างขนส่งได้ง่าย และสามารถเพิ่มเติม
  เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันได้

– มีข้อมูลย้อนหลัง สำหรับการวิเคราะห์ในทุกมิติ 
  อย่างครบถ้วน และสามารถร่วมแก้ปัญหากับ
  บริษัทขนส่งได้อย่างยั่งยืน

– มีข้อมูลจากหน้างานที่เป็นขนส่ง สำหรับรับคำติชม 
  เพื่อปรับปรุงสินค้า หรือบริการของตัวเองอยู่
  ตลอดเวลา