โปรแกรมขนส่ง Logis Boy

"โปรแกรมขนส่ง" Logis boy

ทำไมต้องมี "โปรแกรมขนส่ง"

โปรแกรมขนส่ง หรือชื่อภาษาอังกฤษว่าระบบ TMS ย่อมาจากคำว่า Transport Management System
ถูกสร้างขึ้นต่อยอดจาก Excel File ที่ใช้ทำงานประจำวันสำหรับบริษัทขนส่ง

หน้าที่หลักของ โปรแกรมขนส่ง

ช่วยสนับสนุนงานภายในและภายนอกทั้งหมด ภายในคืองานที่ต้องบริหารในบริษัทเอง ภายนอกคือรายงานหรือจุดแข็งต่างๆที่ต้องสรุปส่งลูกค้า เพื่อสร้างมาตรฐานการขนส่งที่แตกต่างให้กับผู้ว่าจ้าง หากสรุปง่ายๆคือรองรับการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโปรแกรมเดียว เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในโปรแกรมขนส่งนี้ และมีเครื่องมือที่มาช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆที่ต้องใช้พนักงานทำ เช่น งานวางแผนอัตโนมัติ งานติดตามสถานะจัดส่ง งานรวบรวมเอกสารเพื่อวางบิล เป็นต้น ซึ่งหากเรามีโปรแกรมขนส่งมาใช้แล้ว ลูกค้าจะลดขั้นตอนได้แถมมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามเทคโนโลยีในปัจจุบันและกระบวณการทำงานของโปรแกรมขนส่งนั้นจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรนั้นเอง

ตัวอย่างลูกค้า โรแกรมขนส่ง

ระบบการทำงานของ โปรแกรมขนส่ง

แผงผังการใช้งาน โปรแกรมขนส่ง
ตัวอย่างการใช้งาน โปรแกรมขนส่ง

ฟังก์ชั่นการทำงานของ โปรแกรมขนส่ง Logis Boy

1.ขั้นตอนการรับออเดอร์
2.ขั้นตอนการวางแผนเดินรถอัตโนมัติ
3.ขั้นตอนการจ่ายงานและรับงานของพนักงานขับรถ
4.ขั้นตอนการจัดส่งของพนักงานขับรถ และการปิดงานแต่ละเที่ยว
5.ขั้นตอนการวางบิลลูกค้า การทำค่าเที่ยว และรายรับรายจ่ายต่างๆ
6.ขั้นตอนการนำรายงานที่จำเป็นไปใช้ภายในและภายนอกองค์กร
7.ขั้นตอนอื่นๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 

 

โปรแกรมขนส่ง ใช้งานง่าย

โปรแกรมขนส่ง เหมาะกับใคร? หากใช้จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?

โปรแกรมขนส่ง นั้นเหมาะกับทุกบริษัทที่มีกิจกรรมขนส่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่ง โรงงานหรือบริษัทเทรดดิ้งที่มีส่วนงานขนส่ง เพราะหากเรามีโปรแกรมขนส่งที่ดีมันย่อมส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปได้ง่าย สะดวก มีคุณภาพ ลดต้นทุนได้ชัดเจน ตรวจสอบได้และลดปัญหาที่มองไม่เห็น เพื่อรักษาต้นทุนที่ดีตลอดจนคุณภาพการบริการต่อลูกค้าเก่าและสร้างมาตรฐานระดับโลกเพื่อนำเสนองานกับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

ข้อดีจาก โปรแกรมขนส่ง Logis Boy

– ลดปริมาณการใช้ยานพาหนะ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
  ในการใช้พื้นที่บรรทุก

– สามารถบริหารให้พนักงานทุกท่านทำงานได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ ตามกระบวณการ และไม่จำเป็นต้องเพิ่ม
  พนักงานตลอดเวลา

– ลดการลงทุนที่ไม่จำเป็น หรือมีข้อมูลประกอบการ
  ตัดสินใจในทุกแง่มุม ก่อนซื้อรถใหม่ เป็นต้น

– ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง แต่ประสิทธิภาพดีขึ้น
  ทั้งในเชิงการบริการลูกค้า และการบริหารต้นทุนกำไร

– ลดปัญหาคอขวดจากงานขนส่ง ที่ต้องอิงกับ
  ประสบการณ์ของพนักงาน อีกทั้งยังเพิ่มเงื่อนไข
  ใหม่ๆให้การบริการของเราเพื่อสร้างความแตกต่าง

– พนักงานทีมขนส่งและทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ทำงานน้อยลง

– มีเครื่องมือและข้อมูลที่ทำให้การสื่อสาร ระหว่างแผนก
  ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะทีมขนส่ง 
  ทีมคนขับ ทีมบัญชี เป็นต้น  

– ได้พนักงานใหม่เพราะทุกขั้นตอนจะถูกตรวจสอบ
  และชี้วัดปัญหาได้ง่ายส่งผลให้เกิดการเข้าใจปัญหา
  และเริ่มพัฒนาร่วมกัน

– ความยุติธรรมในการบริหารงาน เพราะระบบจะเป็น
  ศูนย์กลางสำหรับกระบวณการทั้งหมด และข้อมูล
  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่อิงกับบุคคล

– มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกและช่วยจดจำ ครบ 
  ช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น และพนักงานไม่หมดไฟ
  จากปัญหาหน้างาน

– ได้รับการบริการที่ดีขึ้น และรู้สึกว่าเป็นมาตรฐานสากล

– ได้ใช้ยานพาหนะอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรู้สึกว่า
  คุ้มค่ากับการบริการ

– เข้าถึงงานที่จ้างขนส่งได้ง่าย และสามารถเพิ่มเติม
  เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันได้

– มีข้อมูลย้อนหลัง สำหรับการวิเคราะห์ในทุกมิติ 
  อย่างครบถ้วน และสามารถร่วมแก้ปัญหากับ
  บริษัทขนส่งได้อย่างยั่งยืน

– มีข้อมูลจากหน้างานที่เป็นขนส่ง สำหรับรับคำติชม 
  เพื่อปรับปรุงสินค้า หรือบริการของตัวเองอยู่
  ตลอดเวลา