ข่าวสาร

บริษัท โลจิสบอย จำกัด รับพัฒนาโปรแกรม Software House ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมขนส่งที่จะช่วยจัดระเบียบการปฏิบัติงานให้ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบ TMS ช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถรู้ถึงต้นทุนของธุรกิจ และสามารถจัดการบริหารต้นทุนที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท โลจิสบอย จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านไอที โซลูชัน ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และนำหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด บริษัทตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกิจ และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตน

การคำนวณระยะทางในการขนส่ง และการคำนวณค่าเที่ยวของคุณจะเป็นไปอย่างง่ายดาย

หากคุณมีปัญหาในเรื่องการจัดรถ การจัดส่งล่าช้า ระบบ TMS ช่วยคุณได้

วันนี้แอดมีเรื่องที่เกี่ยวกับระบบ TMS ของโลจิสบอยที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่านได้อ่านกันอีกค่ะ เริ่มจากที่มีบริษัทของลูกค้าท่านหนึ่ง ก่อนที่จะรู้จักกับระบบ TMS ของโลจิสบอย ทุกครั้งที่มีงานขนส่งเข้ามาก็จะต้องทำการจ่ายงานให้กับคนขับรถ แต่ทางบริษัทก็จะใช้แค่วิธีเขียนลงในกระดาษ

ในยุคที่เปลี่ยนไป โปรแกรมขนส่งช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นจริงหรือไม่

ปรับตัวตามเทรนด์อย่างเดียวอาจไม่พอ ถ้ารู้จักเลือกไม่มากพอ

ระบบTMS เป็นระบบที่ช่วยยกระดับกระบวนการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยประโยชน์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ TMS นั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน แต่เหตุผลหลักที่ธุรกิจมักจะเลือกใช้ระบบTMS มาช่วยในการบริหารจัดการการขนส่งก็เนื่องจากความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายจริงที่ธุรกิจต้องเสียไปเท่านั้นที่ธุรกิจจะลดได้

ระบบ TMS เป็นระบบที่ช่วยยกระดับกระบวนการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยประโยชน์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ TMS นั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน แต่เหตุผลหลักที่ธุรกิจมักจะเลือกใช้ระบบ TMS มาช่วยในการบริหารจัดการการขนส่งก็เนื่องจากความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง

เอาใจผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และสร้างมาตรฐานใหม่ทุกท่าน

เนื่องจากน้ำมันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณมากที่สุดของงานขนส่งสินค้า หรืองานรถโดยสาร การดูแลการใช้น้ำมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาต้นทุนให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่บริษัทสามารถแข่งขันได้ หากไม่มีระบบ TMS จัดการน้ำมันที่เหมาะสม บริษัทขนส่งอาจต้องเผชิญกับต้นทุนน้ำมันมหาศาล ที่เหมือนกับเลือดไหลอยู่ตลอดเวลา

ระบบ TMS คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการขนส่งทราบดีว่า การบริหารงานขนส่ง ถ้าจะให้ดีมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนนั้นต้องมี ระบบบริหารจัดการการขนส่ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบนี้กัน

บริษัทโลจิสบอย จำกัด ขอแนะนำให้ลูกค้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่โลจิสบอยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทางโลจิสบอยจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ทุกท่านทราบกันไหมว่าคำว่า Supply chain เป็นชื่อที่คุ้นหูมาก พอแปลเป็นไทยเรียกว่า ห่วงโซ่อุปทาน ในตอนแรกที่ได้ยินก็คิดว่า เหมือนกับห่วงโซ่อาหารไหม แต่พอแอดมินได้มาหาข้อมูลดูคือไม่ใช่เลย เพราะ Supply chain เกี่ยวกับการขนส่ง ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเลยแม้แต่น้อย

หากพูดถึงระบบ TMS ที่มีอยู่ทุกวันนี้ ทุกท่านมักจะตั้งคำถามว่าภาพรวมของประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร แอดมินมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังนะคะ

ทุกท่านคะ รถขนดิน จะต้องเจอกับปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ในทุก ๆ วัน ซึ่งบางปัญหาส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ บางปัญหาสร้างความไม่แน่นอนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานจนเกิดความเบื่อหน่าย บางปัญหาส่งผลให้ไม่สามารถวัดผลการทำงานของพนักงานได้จนเกิดความเสียหายไปถึงลูกค้าที่เราทำสัญญาด้วยในที่สุด ด้วยทาง Logis Boy ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทรถขนดินในภาคตะวันออก จึงเข้าใจธุรกิจนี้มากขึ้น

จากตอนแรกโลจิสบอยทำการเจาะกลุ่มตลาดของกลุ่มงานขนส่ง โดยเรามี Product ที่เน้นเกี่ยวกับระบบขนส่ง (ระบบ TMS) มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในงานของระบบขนส่งและมีความจริงใจกับลูกค้าเสมอมา จนเราประสบความสำเร็จในกลุ่มตลาดนี้ และด้วยประสบการณ์จากการพัฒนาโปรแกรมขนส่ง(ระบบ TMS) โลจิสบอยได้มีการก้าวผ่านไปสู่การรับพัฒนาโปรแกรมอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าด้วย นั้นคือตอนนี้เราเรียกตัวเองว่าบริษัท Software House ได้อย่างเต็มตัว

หากพูดถึงคำว่ารับทำโปรแกรมในเชิงของ Mobile Application หลายๆท่านคงมีภาษาที่คุ้นเคยในการรับทำโปรแกรมอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Java , JavaScript + HTML5 , Swift , C# , C++ อย่างไรก็ดีในการรับทำโปรแกรมนั้นภาษาที่ถูกใช้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น Framework ใหม่ๆมากมาย และหนึ่งใน Framework ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนั้นคือ “Flutter”

ในยุคปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การทำงานในด้านต่างๆได้รับผลกระทบหรือถูกชะลอลงไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีต่างๆก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานและการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคนี้

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดขอมาแชร์เรื่อง ความจำเป็นของระบบ TMS หรือความจำเป็นของระบบต่าง ๆ ในการทำงานปัจจุบัน ต้องกล่าวว่า โลกกำลังเข้าสู่ยุค Digital อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์โรคระบาดอย่างโควิด ส่งผลให้ทุกการทำงานเน้นการพูดคุยน้อยลง รวมถึงการทำงานส่วนใหญ่จะยึดหลักความรับผิดชอบจากระบบที่บริษัทใช้อยู่ เพื่อให้ประสิทธิภาพของบริษัทยังคงอยู่ จะมีแค่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

หากพูดถึงคำว่า AI หลายปีมานี้ทุกท่านคงเคยได้ยินกันบ่อยจนเป็นคำที่คุ้นหู แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าจริง ๆ แล้ว AI นั้นคืออะไรกันแน่ และวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ AI ให้มากขึ้นกันครับ

สวัสดีครับ ตอนนี้อะไรก็ต้องเป็นดิจิตอลไปเสียหมดทุกอย่าง หากบริษัทของท่านเป็นบริษัทใหญ่ที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเองก็คงจะไม่เป็นปัญหา แต่หากไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมเองได้จะมีอยู่ 2ทางเลือกด้วยกันคือ 1 ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปและ 2 คือจ้างคนนอกสร้างโปรแกรมให้ แต่เนื่องด้วยธุรกิจมีความหลากหลายและมีการทำงานเฉพาะทาง บางครั้งการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปคงไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นัก

Robo Taxi อนาคตใหม่ของการเดินทางและการขนส่ง ในสมัยก่อนเรื่องรถยนต์ไร้คนขับอาจดูห่างไกลความจริง แต่ ณ เวลานี้การที่เราจะได้เห็นรถวิ่งโดยไม่ต้องมีคนบังคับอยู่หลังพวงมาลัยใกล้ความจริงขึ้นไปทุกที ในสหรัฐกำลังมีการระดมทุนขององค์กรที่เราคุ้นชื่อกันอย่าง Amazon, Tesla ที่ผุดโปรเจคที่ชื่อว่า Robo Taxi ที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางในชีวิตประจำวันไปอย่างสิ้นเชิง โดยคอนเซปง่าย ๆ คือ มีรถมารับ ส่งคุณจาก หน้าบ้านโดยที่คุณไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนขับ ซึ่งมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถมากมาย

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการบริหารจัดการก็ยิ่งยากและแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆบวกกับ เรื่องการเปลี่ยนผ่าน เพราะเท่าที่ฝ่ายขายของบริษัท ได้ทำโปรเจคร่วมกับลูกค้าส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าสู่ยุคที่เป็นการสานต่อกิจการของครอบครัวเยอะมาก ดังนั้นหากไม่มีระบบ หรือโปรแกรมขนส่งไว้ใช้ในการบริหารจัดการ ก็จะเป็นเรื่องยากที่ผู้บริหารรุ่นใหม่จะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของปัญหาและควบคุมต่อยอดได้ยากนั่นเองค่ะ โปรแกรมขนส่งที่ดีควรช่วยเรื่องอะไร 1.ลดปัญหาคอขวดจากการทำงานรายวัน เพราะบางครั้งงานขนส่ง โดยเฉพาะเรื่องเส้นทาง เรื่องการจัดสินค้าขึ้นรถ และการติดตามสถานะจัดส่ง จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด แต่หลายๆครั้งเพราะประสบการณ์จึงทำให้บริษัทขาดความยืดหยุ่นและหาคนมาทำแทนยาก 2.เพิ่มการมองเห็น ลักษณะงานขนส่งต้องเรียนว่าไม่ได้อยู่กับที่ ดังนั้นทุกกิจกรรมคืออยู่ไกลจากการดูแลของหลังบ้านทั้งสิ้นดังนั้นหากคุณยังไม่มีโปรแกรมขนส่ง ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุม และตรวจสอบได้ทุกมิติ ก็ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะคู่แข่ง 3.ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ปัจจุบันงานขนส่งด้วยหน้างานเริ่มเข้าสู่ทางตัน ที่แข่งกันที่คนขับหรือลักษณะเฉพาะของรถ

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟัง มีอยู่วันนึงหลังเลิกงานด้วยความหิวมาก แอดเลยแวะกินหมูปิ้งข้างทาง คุณยายท่านนึงกำลังยืนปิ้งพร้อมกับรหัส QR Code และเลขที่บัญชีติดไว้รอบรถเข็น จังหวะนั้นด้วยบริษัทเราทำระบบ ทำให้แอดฉุกคิดขึ้นมาในใจว่า ใครเป็นคนทำสิ่งนี้ให้คุณยายและถ้าไม่มีคนทำให้คุณยายเค้ารู้ได้ยังไง ประจวบเหมาะมีน้องข้าง ๆ ที่ซื้อเสร็จแล้วต้องจ่ายเงินพอดี น้องคนนั้นถามคุณยายว่า แสกนจ่ายได้ป่าวครับ ยายเลยตอบแบบรวดเร็วว่า ได้จ๊ะ!! แสกนได้เลย ยายพลางบ่นไปในระหว่างรอเงินเข้าระบบ

How to Work From Home จะวิกฤตแบบไหน ก็ผ่านไปได้แน่นอน วันนี้ Logis Boy ขอเอาไอเดียดีๆมาฝากทุกท่านนะคะ เพราะเราเข้าใจสถานการณ์ และเราจะต้องผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ค่ะ #LogisBoy #โปรแกรมขนส่ง #โปรแกรมคลังสินค้า

News : คุณไม่มีทางสำเร็จด้วยวิธีการเดิมๆ ขอเป็นทางเลือกใหม่ เรา Logis Boy ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญร่วมทดสอบระบบว่าเหมาะกับธุรกิจของท่านไหม ที่สำคัญ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดการทดลองนะคะ #โปรแกรมขนส่ง #โปรแกรมคลังสินค้า #LogisBoy #โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้ #ความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของเรา

5 เหตุผล ทำไมโปรแกรมขนส่งต้อง Logis Boy #โปรแกรมขนส่ง #โปรแกรมคลังสินค้า #LogisBoy #โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้