โปรแกรมขนส่ง ระบบ TMS ที่ใช้งานได้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ?

536 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรแกรมขนส่ง ระบบ TMS ที่ใช้งานได้ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร ?

เริ่มต้นด้วยความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมขนส่ง


ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับโปรแกรมขนส่งกันก่อน โปรแกรมขนส่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งหรือโรงงานที่มีแผนกขนส่ง สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรับออเดอร์จากลูกค้าหลายแหล่งด้วยระบบเดียว การวางแผนเส้นทาง การจัดตารางเวลาที่เห็นภาพและวิ่งได้จริง การใช้เครื่องมือติดตามการจัดส่งระหว่างวัน รวมไปถึงเครื่องมือต้องใช้สนับสนุนการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งลูกค้า และ ฝั่งภายในเองได้ 

โปรแกรมขนส่งสามารถช่วยธุรกิจขนส่งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสร้างความประทับใจสูงสุดให้ลูกค้าได้จริง

คุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรมขนส่ง

โปรแกรมขนส่งที่ดีควรมีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่สำคัญดังนี้
การรับออเดอร์จากลูกค้าหลายแหล่งด้วยระบบเดียว
ปัจจุบันงานขนส่งอาจจะมาได้จากออเดอร์ที่หลากหลายช่องทางเช่น การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ การขายส่ง หรือหากเป็น 3PL ก็อาจจะได้รับเที่ยววิ่งงานจากลูกค้าหลากหลายโปรเจค ดังนั้นระบบที่ดีจะต้องมีหน้าจัดการที่ใช้งานง่าย เก็บข้อมูลครบถ้วน และยืดหยุ่น ทั้งแบบคีย์บนระบบและการเชื่อมระบบด้วยระบบ หรือ Excel นั่นเอง

การวางแผนเส้นทางเป็นกระบวนการสำคัญในการขนส่งสินค้า โปรแกรมขนส่งที่ดีควรช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และสภาพการจราจร ตลอดจนลักษณะการบรรทุกสินค้าของรถบรรทุกทั้ง กิโลกรัม และ ลูกบาศก์เมตร

โปรแกรมขนส่งควรช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของการจัดส่งสินค้าได้ จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

- ระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง
- ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าในแต่ละเส้นทาง
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในแต่ละเส้นทาง รายได้-ต้นทุน แบบอัตโนมัติ
- สภาพการจราจรในแต่ละเส้นทาง
โปรแกรมขนส่งที่ดีควรช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพรวมของการจัดส่งในแต่ละวัน และ สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น สภาพการจราจรติดขัด หรือเกิดอุบัติเหตุ

มีเครื่องมือสนับสนุนการสร้างและเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลา และต้องใช้งานง่าย

การจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นและวิ่งงานได้จริง

 

การสนับสนุนความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง และ ต้องสอดคล้องกับกำลังการวิ่งงานของรถบรรทุกใน Fleet ซึ่ง Logis Boy ช่วยให้คุณจัดการ window time ระหว่างรถขนส่งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมจะคำนวณตารางเวลาการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

- ความพร้อมของยานพาหนะ
- ความพร้อมของสินค้า
- ความต้องการลูกค้า window time
- เงื่อนไขใบอนุญาตการจัดส่งของแต่ละลูกค้ากับรถเฉพาะทะเบียน
โปรแกรมขนส่งที่ดีควรช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลาการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ยานพาหนะเกิดปัญหา หรือลูกค้าต้องการเปลี่ยนวันและเวลาจัดส่งสินค้า

การติดตามการจัดส่ง

การติดตามการจัดส่งสินค้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจสามารถทราบสถานะการจัดส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ โปรแกรมขนส่งที่ดีควรช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ตำแหน่งของสินค้า ระยะเวลาการจัดส่ง และสถานะการขนส่ง ในรูปแบบที่ดูและใช้งานได้จริงกับพนักงานทุกระดับ อีกทั้งระบบต้องสนับสนุนการแจ้งเตือนเฉพาะปัญหาเพราะ 1 พนักงานดูรถหลายคัน เฝ้าทุกคันจะสิ้นเปลืองและทำให้ไม่มีเวลาไปจัดการเคสที่มีปัญหาโดยแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรมขนส่งและ POD Application ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น GPS และ RFID มาร่วมในการบริหารจัดการอีกด้วย

 

การจัดการเอกสาร

การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โปรแกรมขนส่งที่ดีควรช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ใบสั่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบส่งของ และใบรับรองคุณภาพ โปรแกรมขนส่งควรช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างและจัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พร้อมทั้งแจ้งปัญหาเฉพาะเที่ยววิ่งที่มีปัญหาเรื่องเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

เพราะเอกสารใบเดียวบางครั้งสามารถสร้างความเสียหายให้ธุรกิจขนส่งได้เป็นอย่างมาก เช่น ตกรอบวางบิล

 

ฟีเจอร์เพิ่มเติม ในโปรแกรมขนส่ง

นอกจากคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่สำคัญข้างต้นแล้ว โปรแกรมขนส่งบางตัวอาจมีคุณสมบัติและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้กับธุรกิจ เช่น

การรองรับการทำงานแบบ Import-Export ที่มีการรับคืนตู้เบา ตู้หนัก ที่ค่อนข้างซับซ้อนและยืดหยุ่น
การรองรับ Customer Tracking เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งด้วยตัวเอง
การรองรับการสรุปรายงานที่มีประโยชน์ และ ใช้วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาได้ถูกทาง
การรองรับการทำงานแบบ Real Time ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสถานะการขนส่งได้แบบเรียลไทม์
การรองรับการทำงานแบบ Online และ Offline ของคนขับรถ เพื่อให้ทุกการจัดส่งได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและไม่มีสะดุด และ ต้องใช้ได้ทั้ง iOS / Android เพื่อไม่สร้างภาระให้คนขับหรือลูกค้าเพิ่ม


การเลือกโปรแกรมขนส่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ในการเลือกโปรแกรมขนส่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณนั้น คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. ขนาดของธุรกิจ: หากธุรกิจของคุณมีขนาดเล็ก มีปริมาณการขนส่งไม่มาก คุณอาจพิจารณาโปรแกรมขนส่งขนาดเล็กหรือโปรแกรมขนส่งแบบ SaaS (Software as a Service) ที่สามารถใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่หากธุรกิจของคุณมีขนาดใหญ่ มีปริมาณการขนส่งสูง คุณอาจพิจารณาโปรแกรมขนส่งระดับองค์กรที่มีฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่ครบถ้วนและครอบคลุม อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งระบบให้สอดคล้องกับการทำงานและสนับสนุนทุกคนในองค์กรได้เต็มที่
    2. ประเภทของสินค้า: หากธุรกิจของคุณขนส่งสินค้าประเภทพิเศษ เช่น สินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ คุณควรพิจารณาโปรแกรมขนส่งที่รองรับประเภทสินค้าของคุณ หรือโปรแกรมขนส่งที่ทำงานร่วมกับ Sensor ต่างๆได้
    3. ประเภทของงานขนส่ง : งานขนส่งคำเดียวแต่กระจายรูปแบบการทำงานได้หลากหลายดังนั้นคุณต้องอธิบายให้ผู้ขายเข้าใจถึงประเภทการขนส่งและพิจารณาว่าผู้ขายมีโปรแกรมขนส่งหรือมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่เข้าใจและเสนอ solutions ที่ดีและเหมาะสมให้คุณได้หรือไม่
    4. งบประมาณ: โปรแกรมขนส่งมีราคาแตกต่างกันไป ดังนั้น ควรพิจารณางบประมาณของคุณก่อนตัดสินใจเลือกซื้อหรือพิจารณาผู้ขายที่ตั้งใจฟัง Requirement ของคุณและอาจจะพยายามหาวิธีปรับภายนอกเพื่อช่วยให้ระบบยังคงทำงานได้แบบราคาที่จับต้องได้นั่นเอง

Logis Boy อาจคือคำตอบของคุณ ทดลองใช้ฟรีวันนี้ !

Logis Boy คือโปรแกรมขนส่งสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยบริษัท Logis Boy จำกัด โปรแกรมนี้เน้นความใช้งานง่ายและราคาที่คุ้มค่า เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย เหมาะกับทุกระดับทักษะ เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีครบ รายงานที่ใช้ต่อยอดก็ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่าย วิเคราะห์ได้จริง มาเป็นระยะเวลานาน ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- ราคา คุ้มค่ากับการลงทุน ช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการขนส่ง
- รองรับการทำงานแบบ Multi-carrier และ Multi-language ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการขนส่งสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่งหลายรายได้
- รองรับการทำงานแบบ Real Time ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามสถานะการขนส่งได้แบบเรียลไทม์
- รองรับการขนส่งสินค้าทุกประเภท ช่วยให้ธุรกิจสามารถขนส่งสินค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Logis Boy เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้งานจริง คุณสามารถทดลองใช้ฟรี 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงติดต่อฝ่ายขายของ Logis Boy เพื่อขอรับสิทธิ์ทดลองใช้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้