7 เทคนิคการตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนวิ่งงาน ด้วยโปรแกรมขนส่ง TMS

46 จำนวนผู้เข้าชม  | 

7 เทคนิคการตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนวิ่งงาน ด้วยโปรแกรมขนส่ง TMS

     ปัจจุบันการขนส่งด้วยรถบรรทุกถือเป็นวิธีการกระจายสินค้าภายในประเทศที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้ไม่ว่าทุกท่านจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งไหนก็มักจะเห็นพี่ๆรถบรรทุกตั้งแต่ 4 ล้อไปจนถึงรถหัวลากกำลังวิ่งทำงานกันอยู่เต็มท้องถนน ดังนั้นการตรวจสภาพรถบรรทุกก่อนวิ่งงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จึงเป็นเรื่องที่บริษัทขนส่ง หรือ โรงงานควรหมั่นทำหรือตั้งเป็นข้อกำหนดความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอันจะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองและผู้ใช้รถคนอื่นๆบนท้องถนน

 

7 เทคนิคการตรวจสภาพรถบรรทุกมีอะไรบ้าง ?

  1. แบตเตอรี่รถบรรทุก โดยแบตเตอรี่จะทำหน้าที่กระจายไฟไปยังส่วนต่างๆของรถบรรทุกทั้งนี้เราควรตรวจขั้วแบตเตอรี่และฉนวนสายไฟมีการเชื่อมต่อกันที่ดีหรือไม่ ตรวจคราบขี้เกลือบริเวณขั้วแบตเตอรี่ และเช็คระดับน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
  2. ยางรถยนต์และช่วงล่างของรถ โดยตรวจเช็กความลึกของดอกยางและตรวจดูว่ายางรถมีรอยเจาะ รั่ว แตกลายงา บวม หรือไม่ ซึ่งร่องดอกยางควรจะมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร หากเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งก็ควรวางแผนในการเปลี่ยนใหม่ นอกจากนี้ควรตรวจสอบ ลูกหมาก โช้ครถ เป็นต้น เพื่อให้ช่วงล่างทั้งหมดพร้อมที่สุดสำหรับการเดินทาง
  3. น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก ระบบเบรก ควรตรวจสอบให้ของเหลวข้างต้นมีสภาพพร้อมใช้งานและอยู่ในระดับที่รถบบรรทุกกำหนด ทั้งนี้การตรวจสอบจานเบรกก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ทั้งนี้หากผู้ใช้รถบรรทุกรู้สึกระยะเบรกที่มีความผิดปกติไปก็ไม่ควรประมาทในการนำรถบรรทุกเข้าตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว
  4. เช็คหม้อน้ำ ท่อยาง และระบบหล่อเย็น ผู้ใช้รถควรตรวจระดับของเหลวให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดอีกทั้งตรวจดูการทำงานของระบบต่างๆภายในเครื่องยนต์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางจะไม่เกิดปัญหาจากความร้อนสูงของประเทศไทย
  5. ระบบไฟส่องสว่าง และ ใบปัดน้ำฝน ผู้ใช้รถต้องตรวจสอบไฟส่องสว่างทั้งแบบลี่ แบบใช้งานปกติ และแบบไฟสูง ว่าตัวรถบรรทุกเองยังสามารถทำงาได้ตามปกติ อีกทั้งใบปัดน้ำฝนต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะด้วยขนาดของรถบรรทุกหากภาพรวมของกระจกหน้าไม่สนับสนุนการขับขี่โอกาสในการเกิดอุบัติจะเกิดได้ง่ายมา
  6. ระบบแตรรถยนต์ การทดสอบแตรรถยนต์สามารถทำได้ง่ายมากและการที่ขับขี่บนท้องถนนการใช้แตรรถยนต์ในสถานการณ์จำเป็นก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบรรทุกไม่ควรมองข้าม
  7. แผงควบคุมและหน้าปัด กางสังเกตส่วนนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและใช้เวลาน้อย เพราะการขับขี่รถบรรทุกในระยะไกลแผงควบคุมตลอดจนแสงสว่างต่างๆของแผงควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้เพื่อให้การขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะต้องใช้ข้อมูล ความเร็ว น้ำมัน เป็นต้น สามารถทำได้สะดวกและปลอดภัยเมื่อต้องมองข้อมูล

 

ข้อดีของการมีรอบตรวจสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอ

  1. ประโยชน์ต่อตนเอง : ความพร้อมของรถบรรทุกคือสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นดังนั้นการตรวจสภาพอย่างเหมาะสมบนความถี่ที่เหมาะสมจะช่วยให้รถบรรทุกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่สร้างปัญหาจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเอง ตัวสินค้า ตัวรถ และ ผู้อื่นที่ใช้รถบนท้องถนน
  2. ค่าซ่อมบำรุงถูกกว่า : การตรวจสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ำเสมอช่วยให้บริษัทวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงทีและยังไม่เป็นการปล่อยให้รถบรรทุกถูกใช้งานหนักจนเกินไปอันทำให้อะไหล่ หรือ อุปกรณ์บางชิ้นเกิดความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้
  3. ความน่าเชื่อถือของโรงงาน หรือ ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ว่าจ้าง : การมีรายงานข้อมูลการตรวจสภาพรถบรรทุกที่ถูกต้องและสม่ำเสมอให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือ ต้นสังกัด ย่อมทำให้ทุกการจ้างงานขนส่งเต็มไปด้วยความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยที่ต้องใช้งานรถขนส่ง

 

โปรแกรมขนส่ง TMS ช่วยอะไรกับงานตรวจสภาพได้บ้าง?

โปรแกรมขนส่ง TMS ที่ดีจะมีฟังก์ชันที่รองรับการตรวจสภาพรถบรรทุกในสถานการณ์ต่างๆเช่น ก่อนวิ่งงานรายวัน ก่อนวิ่งงานรายสัปดาห์ ตลอดจนการกำหนดแผนซ่อมบำรุงด้วยเลขไมล์ หรือ วันเวลาถึงกำหนด ทั้งนี้การตรวจสภาพรถบรรทุกผ่านระบบต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระผู้ใช้งานแต่ต้องช่วยเตือน และ ใช้งานง่าย มีที่บันทึกหรือเก็บข้อมูลครบถ้วนเหมาะสม ตรวจสอบย้อนกลับได้ง่าย อีกทั้งการตรวจสภาพรถบรรทุก หรือ การทำงานต้องรองรับการทำร่วมกันระหว่างผู้ใช้รถบรรทุกและทีมหลังบ้านนั่นเอง อีกทั้งทุกการซ่อมบำรุงต้องสามารถเก็บวันเวลาที่ซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงและนำข้อมูลมาแสดงเป็นรายงานที่ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อให้เจ้าของรถบรรทุกจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างดีที่สุด

 

สรุป

การตรวจสภาพรถบรรทุกในสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมมีความจำเป็นมากสำหรับการใช้รถบรรทุกในการจัดส่งสินค้าในปัจจุบัน และด้วยการทำงานเหล่านี้เองหากคุณมีโปรแกรมขนส่ง TMS ที่มีคุณภาพและช่วยสนับสนุนหน้างาน และทีมหลังบ้านได้จริง มาตรฐานนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายที่บริษัทรถขนส่ง หรือ โรงงานไหนก็สามารถทำได้ อีกทั้งยังมีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนส่วนซ่อมบำรุงได้อีกด้วย

  
โลจิสบอย เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพโปรแกรมขนส่งสินค้าของคุณ ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ
ติดต่อเรา “Logis Boy”  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมขนส่ง TMS 
ก้าวสู่อนาคตของธุรกิจขนส่งสินค้าที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้