โลจิสติกส์คืออะไร? ทำไมถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ?

58 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โลจิสติกส์คืออะไร? ทำไมถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ?

      เคยไหมที่สั่งของออนไลน์แล้วได้เร็วทันใจ หรือสินค้าในห้างสรรพสินค้ามีให้เลือกมากมาย สินค้าเหล่านี้เดินทางมาถึงมือเราได้อย่างไร? คำตอบนั้นส่วนหนึ่งมาจาก โลจิสติกส์ ระบบการจัดการที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงธุรกิจ บทความนี้จะพาคุณไปไขความลับของโลจิสติกส์ ว่ามันคืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างไร


โลจิสติกส์คืออะไร?

โลจิสติกส์หรือโลกิสติกส์ คือกระบวนการจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้:

 1. โลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมการวางแผน การควบคุม และการจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดสุดท้ายที่สินค้าถึงมือผู้บริโภค มีจุดประสงค์เพื่อให้สินค้าไปถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย พร้อมทั้งมีต้นทุนที่เหมาะสม
 2. โลจิสติกส์ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การบริหารคลังสินค้า การจัดการสต็อกสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 3. การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ในปัจจุบัน โลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทำไมโลจิสติกส์ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ?

ลองจินตนาการว่าหากไม่มีโลจิสติกส์ สินค้าจะไม่สามารถส่งถึงมือลูกค้าได้ ธุรกิจก็จะหยุดชะงัก  ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง : โปรแกรมขนส่งสินค้า / โปรแกรมขนส่ง tms / โปรแกรม tms ช่วยให้จัดการงานขนส่งได้อย่างมีระบบ ตั้งแต่การวางแผนเส้นทาง จัดสรรสินค้า ติดตามสถานะการจัดส่ง ช่วยให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้รวดเร็ว ตรงเวลา ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน

ประโยชน์ของการนำโปรแกรม TMS (Transportation Management System) มาใช้
หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการโลจิสติกส์คือโปรแกรมขนส่งสินค้า หรือที่เรียกว่า TMS (Transportation Management System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผน จัดสรร และติดตามการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม TMS จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการส่งมอบสินค้า ตลอดจนช่วยให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

การวางแผนและควบคุมการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้โปรแกรม TMS จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งได้อย่างเหมาะสม คำนวณระยะทางและเวลาในการเดินทางได้อย่างแม่นยำ จัดสรรยานพาหนะและพนักงานขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมและติดตามสถานะการขนส่งแบบเรียลไทม์ ช่วยป้องกันปัญหาล่าช้าหรือสินค้าสูญหายระหว่างทางได้เป็นอย่างดี

 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า : ลูกค้าทุกคนต่างต้องการสินค้าที่รวดเร็ว ตรงเวลา และอยู่ในสภาพดี  ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ สร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อแบรนด์
 • พิ่มโอกาสทางธุรกิจ : โลจิสติกส์ที่ดีช่วยให้ธุรกิจขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ รองรับลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้
 • ลดต้นทุน : ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการขนส่ง น้ำมัน คลังสินค้า และแรงงาน  ช่วยให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้น
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน :  ในยุคที่การแข่งขันสูง ธุรกิจที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วกว่า  สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

เคล็ดลับ และ กลยุทธ์ ต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณนำโลจิสติกส์มาพลิกธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ
ในการนำโลจิสติกส์มาพลิกธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จนั้น มีเคล็ดลับและกลยุทธ์หลายประการที่คุณควรนำมาปรับใช้ ดังนี้

 1. ให้ความสำคัญกับการวางแผนที่ดี: การวางแผนที่ดีเป็นรากฐานสำคัญสำหรับระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ คุณควรวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อคาดการณ์ความต้องการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ จากนั้นวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ และการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว การวางแผนที่ดีจะช่วยลดความสูญเปล่า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 2. ลงทุนในเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่เหมาะสม: เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ คุณควรพิจารณาลงทุนในโปรแกรมขนส่งสินค้า (โปรแกรม tms) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆ เช่น IoT, Big Data และ AI ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ: การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และบริษัทขนส่ง จะช่วยให้คุณสามารถบูรณาการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแบ่งปันข้อมูลและการประสานงานอย่างใกล้ชิด จะช่วยลดช่องว่างและข้อผิดพลาดในห่วงโซ่อุปทานได้เป็นอย่างดี

สรุป

จากบทบาทเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า โลจิสติกส์ นั้นมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก  เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ล้วนมีระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

แล้วธุรกิจของคุณล่ะ? พร้อมหรือยัง ติดต่อ Logis Boy ผู้ให้บริการอันดับ 1 ด้านบริการโปรแกรมขนส่งสินค้า (ระบบ โปรแกรม tms) ที่จะนำพลังของโลจิสติกส์มาพลิกธุรกิจของคุณให้เติบโตก้าวกระโดด.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้