ระบบ TMS คืออะไร ? ทำไมถึงต้องใช้

15435 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ระบบ TMS คืออะไร ? ทำไมถึงต้องใช้

ผู้ประกอบการขนส่งทราบดีว่า การบริหารงานขนส่ง ถ้าจะให้ดีมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนนั้นต้องมี ระบบบริหารจัดการการขนส่ง หรือ Transportation Management System (TMS) แล้ว Transportation Management System คืออะไร? วันนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบนี้กัน

Transportation Management System โดยย่อว่า TMS ซึ่งก็คือระบบบริหารจัดการการขนส่งทั้งระบบ ตั้งแต่รับออเดอร์ บริหารจัดการเที่ยวรถ ส่งงานและรายละเอียดให้คนขับ ติดตามสถานะการขนส่งได้แบบ Real Time ทั้งบริษัทขนส่งและลูกค้า รวมถึงช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกบัญชีรายรับ และรายจ่ายได้ เรียกได้ว่าเป็นจัดการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหมด ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในระบบ TMS ธุรกิจขนส่งเลยทีเดียว


คุณสมบัติขั้นต้นของระบบ TMS

ระบบ TMS ของเราถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจขนส่งโดยเฉพาะ โดยคุณลักษณะในระบบของเราจะเน้นในเรื่องของการติดตามสถานะการส่งมอบ และคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับคนขับรถ รวมถึงการเชื่อมต่อข้อมูลกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ด้วยการใช้ Text file ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

 

  • Create SO – เพื่อสร้างออเดอร์แยกตามลูกค้า หรือ แยกตามโปรเจคเพื่อให้การคิดค่าเที่ยวสามารถทำได้อัตโนมัติอีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างใบงาน-เพื่อทำงาน และ วางบิล-รับชำระ

  • Planning by Generate Job - เพื่อสร้างแผนการเดินรถแต่ละเที่ยววิ่งด้วย manual ซึ่งตัวระบบจะช่วยจัดการและคำนวณข้อมูลพื้นฐานได้ เช่น ระยะทางวิ่งงาน ช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการวิ่งงาน เวลาคาดว่าจะถึง เป็นต้น

  • Planning by Optimization Job – เพื่อสร้างแผนการเดินรถแบบอัตโนมัติผ่านฟังก์ชันลับเฉพาะของ Logis Boy เพื่อให้ระบบดำเนินการจัดเส้นทางเดินรถผ่านเงื่อนไขต่างๆแบบอัตโนมัติโดยระบบจะทำการจำลองความน่าจะเป็น 500-1,000 สถานการณ์ก่อนจะสร้างเป็นแผนการเดินรถแยกเป็นเที่ยววิ่งให้ผู้ใช้งาน

  • Delivery Job – เพื่อกำหนดเที่ยววิ่งงานสำหรับงานจัดส่งและยังรอบรับการเก็บรายได้ รายจ่าย ของแต่ละเที่ยววิ่งทั้งนี้ยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง เช่น รูปถ่าย ลายเซ็นต์ คะแนน จำนวนที่จัดส่งสำเร็จ เป็นต้น

  • Invoice-Receipt – เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จหลังการจัดส่งแล้วเสร็จด้วยกระบวณการและระบบสถานะที่ Logis Boy ทำไว้จะสามารถช่วยให้การออกบิล หรือ การจัดการบิลเป็นเรื่องง่ายและถูกต้องครบถ้วน

  • Withholding Tax - เพื่อสร้างใบสำคัญจ่าย และ ใบหัก ณ ที่จ่ายให้แก่กลุ่มบริษัทรถร่วมขนส่ง เพื่อชำระเงินให้รถร่วมหลังการจัดส่งแล้วเสร็จด้วยกระบวณการและระบบที่ Logis Boy ทำไว้จะสามารถช่วยให้การออกเอกสารสำคัญจ่าย หรือ การจัดการรายจ่ายรถร่วมเป็นเรื่องง่ายและถูกต้องครบถ้วน

  • Report – ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการขนส่งให้ดียิ่งขึ้นใน 4 มิติหลัก การจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และ รายงานการวิเคราะห์รายได้เปรียบเทียบย้อนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์ของลูกค้าแต่ละโปรเจค

  • Real-time GPS Tracking POD ฟังก์ชันติดตามตำแหน่งยานพาหนะผ่านแอปพลิเคชั่น Logis Boy POD

  • Offline Mode POD ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์เพื่อช่วยให้งานจัดส่งผ่านแอปพลิเคชั่น Logis Boy POD ไม่มีสะดุดแม้ไปในที่อับสัญญาณ หรือไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต

  • Customer Satisfaction การประเมินความพึ่งพอใจผ่านมือถือของผู้รับสินค้าที่จะช่วยให้ทุกการจัดส่งถูกควบคุมคุณภาพผ่านผู้รับสินค้าเองผลประโยชน์ในการใช้ระบบ TMS

ประโยชน์หลักของ TMS นั้นสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการดำเนินงานขนส่งที่เป็น Fleet หรือ FleetManagement ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้เยอะที่สุด ซึ่งทรัพย์สินที่เรากล่าวถึงก็คือ รถขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานลดขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร ปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่สามารถตรวจสอบการขนส่งของตนเองได้ตลอดเวลา สามารถบริหารงานได้อย่างสะดวกจากการใช้ระบบ TMS แอดมินมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังนะคะ

1. ลดความผิดพลาด
จากการทำงาน
ด้วยคนจากการวางแผน และติดตามการจัดส่งสินค้าโดยใช้ระบบอัตโนมัติ ช่วยจัดการระบบงาน การวางแผนรายละเอียดการขนส่ง ควบคุมรถและพนักงาน รายงานตำแหน่งของรถขนส่ง ด้วยโปรแกรมขนส่ง TMS

2. ด้านการติดตามปัญหาการทุจริตจากการจัดส่งสินค้า
จะทราบได้เลยว่าในแต่ละวันทำการรับสินค้า / จัดส่งสินค้าที่ไหน ชื่อลูกค้า / ชื่อสินค้า / จำนวนสินค้า และเลขเอกสารต่างๆ

3. ด้านความปลอดภัยและกฎหมายในการใช้รถใช้ถนน
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายจราจรบังคับและระบบ TMS สามารถกำหนดความเร็วของรถได้ ถ้ารถคันดังกล่าว Over Speed ใช้ความเร็วเกินกำหนดก็จะมี Auto Mail แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องทันทีเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะความเร็วของพนักงาน

4. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้าในการจัดส่งสินค้า
โดยสินค้าส่งถึงที่หมายตามเวลา และตรวจสอบได้ในระบบ TMS แบบ Real Time ได้ว่าตำแหน่งของพนักงาน ณ ปัจจุบันอยู่ที่ไหน และจะถึงลูกค้าประมาณกี่โมง สิ่งสำคัญในการขนส่งสินค้าต้องมีความเอาใจใส่ ติดตามงานให้ลูกค้า พนักงานขับรถขนส่งสินค้ามีความสุภาพ เรียบร้อยมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความกระตือรือร้นในการทำงาน พนักงานมีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา มีความรู้ในงานที่ทำ มีทักษะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และการดูแลรักษาสินค้าขณะขนถ่าย(ป้องกันการชำรุดเสียหายของสินค้า)

5. สามารถดูภาพรวมการกระจายสินค้าทั่วประเทศในจุดเดียว (TRANSPORTATION CENTER ROOM)
ระบบ TMS จะจัด Route Optimization ในการวางแผนงานเส้นทางได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถรู้ว่าเส้นทางที่พนักงานใช้ในการจัดส่งสินค้าได้ โดยที่ไม่ต้องโทรเช็คตลอดเวลาว่าพนักงานอยู่จุดไหนและจัดส่งจุดไหนเสร็จแล้วบ้าง

6.ระบบ TMS ใช้เป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับเหมา
ว่ามีความสามารถในการดำเนินงานด้านต่าง ๆให้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมความคุ้มค่า คุณภาพ ความรวดเร็วในการส่งสินค้าและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน


Cost Saving  

ลดต้นทุนในการทำธุรกรรมขนส่งทุกมิติ ค่าน้ำมัน การทำ Truck Turn การลดค่าซ่อมบำรุง เป็นต้นWorking Efficiency 

ลดความผิดพลาดจากพนักงาน พนักงานจะทำงานได้ง่ายขึ้น และช่วยให้การดูแลรับผิดชอบงานได้มากยิ่งขึ้น


Business Development 

ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกสร้างในระบบจะถูกนำมาแสดงผลให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และพัฒนาทั้งเชิงการจัดการงานขนส่ง
การจัดการต้นทุน การมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม


Bill Management 

การจัดการบิลหรือเอกสารหลักฐานจากงานขนส่งทั้งหมดจะเป็นเรื่องง่ายเพราะข้อมูลทั้งหมดของการวิ่งงานและ
การจัดการทางบัญชี ซึ่ง Logis Boy จัดการให้อยู่ในระบบเดียวกัน

 

 ระบบ TMS ที่มีฟีเจอร์ครอบคลุมทุกงานขนส่ง

Logis Boy เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญให้บริการวางระบบการจัดการบริหารการขนส่ง (TMS) ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การให้คำแนะนำ การใช้ระบบ Software TMS พร้อมมีน้องๆ Customer Service ที่มีบริการให้ความช่วยเหลือ โดย Logis Boy รองรับการให้บริการทั้งแบบ Web App และ Mobile App และมีฟีเจอร์ครอบคลุมในทุกงานการขนส่งตามระบบ TMS มาตรฐาน ซึ่งได้แก่

ㆍสามารถนำเข้า Delivery Order เข้าระบบผ่าน text file (Excel)
ㆍสามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลประเภทรถขนส่งได้
ㆍสามารถกำหนด Packing SKU ของสินค้าและกำหนดจำนวนใน SKU ได้
ㆍสามารถบันทึกข้อมูลอู่รถขนส่งได้ (Garage)
ㆍสามารถกำหนดพื้นที่การขนส่ง (Delivery Zone) และจำนวนรถในแต่ละโซนได้
ㆍสามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข พื้นที่การขนส่งได้
ㆍมีระบบสำหรับให้ลูกค้า Monitoring สถานะการขนส่งสินค้าได้
ㆍสามารถคำนวณเส้นทางและจัดลำดับการขนส่งของรถขนส่งในแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้ได้ผ่าน Web Application
ㆍสามารถจัดข้อมูลรถ ข้อมูลพนักงานขับรถ ข้อมูลเวลารถออกเดินทางได้
ㆍสามารถย้าย Job ของรถระหว่างกันได้ หรือลบ order ออกจากเที่ยวขนส่งได้ (ก่อนวิ่งงาน)
ㆍมีระบบนำทางเพื่อแสดงเส้นทางการขนส่งทั้งหมดให้แก่คนขับรถ
ㆍสามารถดูจุดส่งในแต่ละจุดและวางแผนการขนส่งเองได้

Resource & Route Optimization  

การจัดเส้นทางและทรัพยากรผ่านเงื่อนไขลูกค้าโดยอัตโนมัติReal-time Tracking

การติดตามตำแหน่งยานพาหนะ และ สถานะการจัดส่ง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและใช้งานง่ายJob Dispatch config offline mode

การทำงานร่วมกันระหว่างทีมหลังบ้านและพนักงานขับรถด้วยออฟไลน์โหมดรองรับพื้นที่อับสัญญาณData Centralized and Analyze

ข้อมูลถูกบริหารจัดการอย่างครบถ้วน แยกสถานะชัดเจน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ (สนับสนุนการวิเคราะห์)Shipment Timeline

การจัดการตำแหน่ง สถานะงานจัดส่ง การแจ้งเตือนปัญหาการจัดส่งอัตโนมัติทั้งหมดนี้ครบได้ภายใน 1 หน้าจอ
น้องๆที่ทำงานไม่ต้องพึ่งพาประสบการณ์ส่วนตัวแต่ระบบจะช่วยในการจัดการอย่างมืออาชีพ


#LogisBoy
#โปรแกรมขนส่ง
#ระบบTMS
#เพราะความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของเรา
#โปรแกรมคลังสินค้า
#โลจิสติกส์ใครๆก็เข้าใจได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้