เทคนิคในการวางแผนเส้นทางแบบ Milk Run ด้วยโปรแกรมขนส่งสินค้า TMS

56 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคนิคในการวางแผนเส้นทางแบบ Milk Run ด้วยโปรแกรมขนส่งสินค้า TMS

เคยไหม? ปวดหัวกับการวางแผนเส้นทางส่งสินค้า วิ่งวนไปวนมา เสียเวลา เสียน้ำมัน สินค้าเสียหาย กังวลไหม? กับค่าขนส่งที่พุ่งสูงขึ้น ต้นทุนที่บานปลาย กำไรหดหาย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป! เมื่อคุณรู้จักเทคนิคการวางแผนเส้นทางแบบ Milk Run บนโปรแกรมขนส่งสินค้า ระบบ TMS ที่จะช่วยคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ลดต้นทุน และ ประหยัดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Milk Run คืออะไร?

Milk Run คือเทคนิคการวางแผนเส้นทางโปรแกรมขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้แนวคิดการเดินทางแบบ "วิ่งวนเก็บของ" แทนการ "ไปส่งทีละจุด" แบบเดิม ในการใช้เทคนิค Milk Run นั้น รถขนส่งจะออกจากจุดเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว แล้วจึงแวะรับสินค้าจากหลายจุดที่อยู่ใกล้เคียงกัน ก่อนที่จะนำสินค้าเหล่านั้นไปส่งยังจุดหมายปลายทาง เปรียบเสมือนการเก็บน้ำนมจากฟาร์มต่างๆ แล้วนำไปส่งที่โรงงานแปรรูป

ในขณะที่การส่งของแบบเดิมนั้น เปรียบเสมือนการวิ่งไปส่งสินค้าที่จุดต่างๆ ทีละจุด เหมือนกับการแยกไปซื้อของที่ร้านค้าแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและแรงงานเป็นอย่างมาก

แต่เมื่อใช้เทคนิค Milk Run การเดินทางจะถูกวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยรถขนส่งจะวิ่งไปรับหรือส่งสินค้าจากจุดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ก่อนที่จะนำไปส่งหรือรับยังจุดหมายปลายทาง ด้วยเหตุนี้ เทคนิค Milk Run จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจ


ข้อดีของการใช้เทคนิค Milk Run

เทคนิค Milk Run นี้ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนโปรแกรมขนส่งสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

  • ลดจำนวนเที่ยววิ่ง: การออกจากจุดเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวและแวะรับ-ส่งสินค้าจากหลายจุดนั้น ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ลดค่าเสื่อมราคาของรถ และลดมลพิษที่เกิดจากการเดินทาง เนื่องจากมีการเดินทางน้อยลง
  • ลดระยะทาง: การวางแผนเส้นทางอย่างชาญฉลาด โดยเลี่ยงการวนไปวนมา ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการจัดส่งสินค้าได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากระยะทางที่ต้องเดินทางลดลง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: การควบคุมสินค้าคงคลังได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่สินค้าจะเสียหาย เนื่องจากมีการจัดส่งที่มีระบบ เห็นภาพตั้งแต่การวางแผนส่งผลให้ง่ายต่อการติดตามสินค้าอย่างใกล้ชิด
  • ลดต้นทุน: การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมของรถ และค่าแรงงาน เนื่องจากมีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


โปรแกรม TMS ช่วยอะไรได้บ้าง?

โปรแกรมขนส่งสินค้า ระบบ TMS (Transportation Management System) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการขนส่ง โดยสามารถช่วยในหลายด้านดังนี้:

การวางแผนเส้นทางแบบ Milk Run
โปรแกรมขนส่ง tms สามารถช่วยในการวางแผนเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งแบบ Milk Run โดยการคำนวณเส้นทางที่สามารถรับและส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของระยะทาง เวลา และต้นทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้

การติดตามและควบคุมยานพาหนะ
ระบบ TMS มักมีฟังก์ชันในการติดตามการเคลื่อนไหวของรถขนส่ง ช่วยให้บริษัทสามารถติดตามและควบคุมการเดินทางของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงตำแหน่งจีพีเอสและสถานะของงานจัดส่งซึ่งจะส่งผลให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา

การจัดการคลังสินค้าและสต็อก
ระบบ TMS สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งกับข้อมูลคลังสินค้า ทำให้บริษัทสามารถควบคุมและติดตามสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงของการขาดสต็อกหรือสินค้าเสียหาย

ตลอดจนการเลือกขึ้นสินค้าที่คลังสินค้าที่ใกล้กับปลายทางที่สุดก็สามารถทำได้และช่วยให้ผู้ใช้งานจัดแผนรถได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมขนส่ง tms มักมีความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งที่เกิดขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเชิงการบริการ ประสิทธิภาพการขนส่ง การจัดการกำไร-ขาดทุนของบริษัท หรือ ของโรงงาน


ตัวอย่างสถานการณ์ที่เหมาะกับการใช้เทคนิค Milk Run

เทคนิค Milk Run เป็นวิธีการจัดการโปรแกรมขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

  1. ธุรกิจที่มีสินค้าหลายรายการกระจายอยู่หลายสาขา: ในกรณีที่บริษัทมีสินค้าหลากหลายชนิดกระจายอยู่ในหลายสาขาหรือพื้นที่ การใช้เทคนิค Milk Run จะช่วยให้สามารถรวบรวมสินค้าเหล่านี้ไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้ในครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งและระยะทางโดยรวม
  2. ธุรกิจที่มีลูกค้ากระจายอยู่หลายพื้นที่: ในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ การใช้เทคนิค Milk Run จะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด แวะส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายรายในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาในการขนส่ง
  3. ธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนค่าขนส่ง: เนื่องจากการใช้เทคนิค Milk Run ช่วยลดจำนวนเที่ยววิ่งและระยะทาง ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง จึงเป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนค่าขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ธุรกิจที่ต้องการควบคุมเวลาการจัดส่ง: การใช้เทคนิค Milk Run ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการสูญเสียระหว่างการเดินทาง และควบคุมเวลาการจัดส่งได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มีกำหนดเวลาการจัดส่งที่ต้องตรงเวลา
ดังนั้น เทคนิค Milk Run จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจที่ต้องจัดส่งสินค้าไปยังหลายจุด ต้องการลดต้นทุนและควบคุมการจัดส่งให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้เป็นอย่างดีสรุป

เทคนิคการวางแผนเส้นทางแบบ Milk Run บนโปรแกรมขนส่ง tms  เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพโปรแกรมขนส่งสินค้าของคุณ ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ

ติดต่อเรา “Logis Boy”  เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม TMS และสอบถามเกี่ยวกับฟังก์ชันบริการวางแผนเส้นทางอัตโนมัติแบบ Milk Run

ก้าวสู่อนาคตของธุรกิจขนส่งสินค้าที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพด้วยกันนะคะ.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้