ทำความรู้จักกับโปรแกรมขนส่ง TMS ต่างจากโปรแกรมขนส่งทั่วไปยังไง

73 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำความรู้จักกับโปรแกรมขนส่ง TMS ต่างจากโปรแกรมขนส่งทั่วไปยังไง

         เคยสงสัยไหมว่า โปรแกรมขนส่งแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ? โปรแกรมทั่วไปอาจจะไม่ตอบโจทย์ งั้นมาลองทำความรู้จักกับ โปรแกรมขนส่ง TMS กันดีกว่า! บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ TMS ว่าคืออะไร ต่างจากโปรแกรมทั่วไปยังไง ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับธุรกิจแบบไหน บอกหมดเกลี้ยง! เตรียมพร้อมอัพเกรดระบบขนส่งของคุณให้ฉลาดล้ำกว่าเดิมกันได้เลย!


TMS คืออะไร?

TMS ย่อมาจากคำว่า Transportation Management System ซึ่งเป็นระบบจัดการด้านการขนส่งที่ทรงประสิทธิภาพ มีหน้าที่หลักในการบูรณาการกระบวนการขนส่งสินค้าต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยระบบนี้จะทำการวางแผน ติดตาม และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง

โปรแกรมขนส่ง TMS จะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรพนักงานขับรถ การวางแผนเส้นทางการเดินรถ การติดตามสถานะการจัดส่ง รวมถึงการจัดการเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ด้วยระบบอัตโนมัติและการบูรณาการข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ จึงช่วยลดความซ้ำซ้อน ข้อผิดพลาด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน

ด้วยโปรแกรม tms ธุรกิจสามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการขนส่งได้อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุน และบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า


TMS ต่างจากโปรแกรมขนส่งทั่วไปอย่างไร?

โปรแกรมขนส่งสินค้าทั่วไปและโปรแกรมขนส่ง TMS นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยโปรแกรมขนส่งทั่วไปมักเป็นโปรแกรมที่มีฟังก์ชันการทำงานพื้นฐาน เช่น การสร้างใบงานพื้นฐานแบบผู้ใช้งานเอง การสร้างใบแจ้งหนี้ เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีปริมาณการขนส่งไม่มากนัก

ในทางกลับกัน โปรแกรมขนส่ง TMS นั้นถือเป็นระบบบริหารจัดการการขนส่งแบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนในการดำเนินงานด้านการขนส่งสูง โดยโปรแกรมขนส่ง TMS จะมีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการขนส่ง ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน จนถึงการติดตามและควบคุม อาทิ

  1. การวางแผนเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนค่าน้ำมัน โดยระบบจะคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุด หลีกเลี่ยงจุดติดขัด เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า อีกทั้งยังวางแผนจากทรัพยากรที่มีในบริษัท และเงื่อนไขการจัดส่งของลูกค้าได้อีกด้วย
  2. การติดตามสถานะสินค้าแบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ติดตามพิกัด เช่น GPS หรือ แอปพลิเคชัน POD ทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าสินค้ากำลังอยู่ที่ใด และกำลังดำเนินการอะไร ช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย
  3. การจัดการเอกสารและข้อมูลด้านการขนส่งอย่างครบถ้วน ทั้งการสร้างใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน รายงานต่างๆ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว ช่วยลดปริมาณงานด้านเอกสารและความผิดพลาดจากการทำงานแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ตัวเลขทั้งหมดทางบัญชีจะเกิดจากระบบอัตโนมัติคำนวณให้ทั้งหมด 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขนส่ง เพื่อหาประสิทธิภาพและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน แล้วนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  5. การเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น GPS เครื่องพิมพ์ใบกำกับสินค้า เครื่องสแกนบาร์โค้ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการติดตามสินค้า


TMS เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

เหมาะกับธุรกิจทุกประเภทที่มีการส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ โปรแกรมขนส่ง TMS ช่วยให้คุณจัดการงานขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ!

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
โปรแกรมขนส่ง TMS เป็นเครื่องมือที่ไม่อาจขาดสำหรับธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ หรือผู้ประกอบการคลังสินค้า ด้วยโปรแกรม tms จะช่วยบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง จัดสรรยานพาหนะ บริหารจัดการคนขับ ควบคุมสถานะสินค้า และบริหารต้นทุนการขนส่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ โปรแกรม tms ยังช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการจัดส่งที่รวดเร็วและแม่นยำ

ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า
สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า โปรแกรมขนส่ง TMS จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการการกระจายสินค้า ทั้งการวางแผนการจัดส่ง การติดตามสถานะสินค้า และการจัดการเอกสารการขนส่ง ด้วยโปรแกรมขนส่ง TMSธุรกิจจะสามารถลดต้นทุนด้านการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งจำเป็นต้องมีระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ด้วยโปรแกรม tmsจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าสู่สาขาหรือร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถใช้ข้อมูลจากโปรแกรมขนส่ง TMS ในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของลูกค้า เพื่อวางแผนการสั่งซื้อและกระจายสินค้าได้อย่างเหมาะสม

ธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุและขนส่งข้ามประเทศ
สำหรับธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุและขนส่งข้ามประเทศ โปรแกรมขนส่ง TMS ถือเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการการขนส่ง ด้วยความสามารถในการวางแผนเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม การติดตามสถานะพัสดุแบบเรียลไทม์ และการจัดการเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบกำกับสินค้า ใบขนสินค้าข้ามแดน เป็นต้น ธุรกิจจะสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ลูกค้า พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน

สรุป

ด้วยความสามารถและฟังก์ชันการทำงานอย่างครบครันของโปรแกรมขนส่ง TMS จึงทำให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการงานขนส่งและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สิ่งเหล่านี้จึงทำให้โปรแกรม tmsแตกต่างไปจากโปรแกรมขนส่งทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมขนส่ง tms ที่ครบครัน ใช้งานง่าย และช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ โปรแกรมขนส่ง TMS คือคำตอบ!  ติดต่อLogis Boyวันนี้เพื่อขอทดลองใช้ฟรี!

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้