ข่าวสาร

รถเยอะปัญหาแยะ ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับการกระจายสินค้า การขนส่งไม่ใช่หัวใจหลักของธุรกิจคุณ เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ

ข้อแตกต่างของระบบสำเร็จรูปกับระบบที่พัฒนาใหม่ แบบไหนที่ใช่และเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

แนวทางที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ก้าวทันยุคเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ระบบ TMS ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการงานขนส่ง สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของพนักงานได้

โปรแกรมระบบ TMS ตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่เหล่า LGBTQ+ ร่วมกันเฉลิมฉลองกันทั่วโลกเพื่อแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม

โปรแกรมขนส่งสินค้า มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการนำมาใช้งานกับธุรกิจขนส่งของคุณ

โปรแกรม TMS ซอฟต์แวร์ที่ช่วยยกระดับในการบริหารจัดการงานขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท โลจิสบอย จำกัด มีการรับพัฒนาโปรแกรม Software House ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมขนส่งที่จะช่วยจัดระเบียบการปฏิบัติงานให้ธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบ TMS ช่วยทำให้ผู้ใช้สามารถรู้ถึงต้นทุนของธุรกิจ และสามารถจัดการบริหารต้นทุนที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท โลจิสบอย จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านไอที โซลูชัน ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และนำหลักการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด บริษัทตระหนักดีว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกิจ และการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของตน

การคำนวณระยะทางในการขนส่ง และการคำนวณค่าเที่ยวของคุณจะเป็นไปอย่างง่ายดาย

หากคุณมีปัญหาในเรื่องการจัดรถ การจัดส่งล่าช้า ระบบ TMS ช่วยคุณได้

วันนี้แอดมีเรื่องที่เกี่ยวกับระบบ TMS ของโลจิสบอยที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกท่านได้อ่านกันอีกค่ะ เริ่มจากที่มีบริษัทของลูกค้าท่านหนึ่ง ก่อนที่จะรู้จักกับระบบ TMS ของโลจิสบอย ทุกครั้งที่มีงานขนส่งเข้ามาก็จะต้องทำการจ่ายงานให้กับคนขับรถ แต่ทางบริษัทก็จะใช้แค่วิธีเขียนลงในกระดาษ

ในยุคที่เปลี่ยนไป โปรแกรมขนส่งช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นจริงหรือไม่

ปรับตัวตามเทรนด์อย่างเดียวอาจไม่พอ ถ้ารู้จักเลือกไม่มากพอ

ระบบTMS เป็นระบบที่ช่วยยกระดับกระบวนการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยประโยชน์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ TMS นั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน แต่เหตุผลหลักที่ธุรกิจมักจะเลือกใช้ระบบTMS มาช่วยในการบริหารจัดการการขนส่งก็เนื่องจากความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายจริงที่ธุรกิจต้องเสียไปเท่านั้นที่ธุรกิจจะลดได้

ระบบ TMS เป็นระบบที่ช่วยยกระดับกระบวนการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยประโยชน์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ TMS นั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน แต่เหตุผลหลักที่ธุรกิจมักจะเลือกใช้ระบบ TMS มาช่วยในการบริหารจัดการการขนส่งก็เนื่องจากความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานขนส่ง

เอาใจผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และสร้างมาตรฐานใหม่ทุกท่าน

เนื่องจากน้ำมันเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่ใช้งบประมาณมากที่สุดของงานขนส่งสินค้า หรืองานรถโดยสาร การดูแลการใช้น้ำมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาต้นทุนให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่บริษัทสามารถแข่งขันได้ หากไม่มีระบบ TMS จัดการน้ำมันที่เหมาะสม บริษัทขนส่งอาจต้องเผชิญกับต้นทุนน้ำมันมหาศาล ที่เหมือนกับเลือดไหลอยู่ตลอดเวลา

ระบบ TMS คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการขนส่งทราบดีว่า การบริหารงานขนส่ง ถ้าจะให้ดีมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนนั้นต้องมี ระบบบริหารจัดการการขนส่ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับระบบนี้กัน

บริษัทโลจิสบอย จำกัด ขอแนะนำให้ลูกค้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่โลจิสบอยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทางโลจิสบอยจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ทุกท่านทราบกันไหมว่าคำว่า Supply chain เป็นชื่อที่คุ้นหูมาก พอแปลเป็นไทยเรียกว่า ห่วงโซ่อุปทาน ในตอนแรกที่ได้ยินก็คิดว่า เหมือนกับห่วงโซ่อาหารไหม แต่พอแอดมินได้มาหาข้อมูลดูคือไม่ใช่เลย เพราะ Supply chain เกี่ยวกับการขนส่ง ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเลยแม้แต่น้อย

หากพูดถึงระบบ TMS ที่มีอยู่ทุกวันนี้ ทุกท่านมักจะตั้งคำถามว่าภาพรวมของประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร แอดมินมาสรุปเป็นข้อๆให้ฟังนะคะ

ทุกท่านคะ รถขนดิน จะต้องเจอกับปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้ในทุก ๆ วัน ซึ่งบางปัญหาส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ บางปัญหาสร้างความไม่แน่นอนให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานจนเกิดความเบื่อหน่าย บางปัญหาส่งผลให้ไม่สามารถวัดผลการทำงานของพนักงานได้จนเกิดความเสียหายไปถึงลูกค้าที่เราทำสัญญาด้วยในที่สุด ด้วยทาง Logis Boy ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทรถขนดินในภาคตะวันออก จึงเข้าใจธุรกิจนี้มากขึ้น

จากตอนแรกโลจิสบอยทำการเจาะกลุ่มตลาดของกลุ่มงานขนส่ง โดยเรามี Product ที่เน้นเกี่ยวกับระบบขนส่ง (ระบบ TMS) มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในงานของระบบขนส่งและมีความจริงใจกับลูกค้าเสมอมา จนเราประสบความสำเร็จในกลุ่มตลาดนี้ และด้วยประสบการณ์จากการพัฒนาโปรแกรมขนส่ง(ระบบ TMS) โลจิสบอยได้มีการก้าวผ่านไปสู่การรับพัฒนาโปรแกรมอื่นๆตามความต้องการของลูกค้าด้วย นั้นคือตอนนี้เราเรียกตัวเองว่าบริษัท Software House ได้อย่างเต็มตัว

หากพูดถึงคำว่ารับทำโปรแกรมในเชิงของ Mobile Application หลายๆท่านคงมีภาษาที่คุ้นเคยในการรับทำโปรแกรมอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Java , JavaScript + HTML5 , Swift , C# , C++ อย่างไรก็ดีในการรับทำโปรแกรมนั้นภาษาที่ถูกใช้ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น Framework ใหม่ๆมากมาย และหนึ่งใน Framework ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนั้นคือ “Flutter”

ในยุคปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การทำงานในด้านต่างๆได้รับผลกระทบหรือถูกชะลอลงไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีต่างๆก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานและการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้